+ Meer informatie

Aandacht voor huisvesting van migrerende werknemers

1 minuut leestijd

De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, ir. W. F. Schut, heeft de aandacht van de gemeentebesturen gevraagd voor de problemen die zich voordoen bij de huisvesting van buitenlandse werknemers en van de Nederlandse die niet dagelijks naar hun woonplaats terugkeren. Ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van hun woonverblijf, in de sanitaire voorzieningen en in de vereiste brandveiligheid zijn geen uitzonderingm Het ergst zijn de misstanden in de zogenaamde pensions, waar vooral bij overbezetting gevaren ontstaan.

Er zijn overigens leemten in de voorschriften waaraan logeergebouwen, e.d. zouden moeten voldoen, terwijl het toezicht op de naleving van wetten en verordeningen die ter zake gelden dikwijls onvolledig is. Tussen het ministerie en de vereniging van Nederlandse gemeenten heeft overleg plaats over verbetering van de bestaande regelingen.

De minister heeft er bij de gemeentebesturen voorts op aangedrongen dat zij zoveel mogelijk medewerking verlenen bij het beschikbaarstellen van v/o ningen aan gezinnen van buitenlandse werknemers, indien gezinshereniging kan plaatshebben. Ook met rijkssubsidie gebouwde woningen komen hiervoor in aanmerking; de subsidieregelingen kennen geen beperking wat betreft de nationaliteit van de bewoner In bepaalde gebieden zal het evenwel, onder andere door schaarste aan woonruimte, niet gemakkelijk zijn op korte termijn tot een optimaal gunstige huisvestingssituatie voor migrerende werknemers te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.