+ Meer informatie

FNV loopt weg uit cao-overleg havens

CNV noemt opstelling collega's onverstandig

3 minuten leestijd

ROTTERDAM (ANP) - De onderhandelingsdelegatie van de Vervoersbond FNV is gisteren weggelopen uit het overleg met de havenwerkgevers over een centrale havencao. Volgens FNV-onderhandelaar J. Verroen zijn de werkgevers niet bereid een aantal zaken centraal te regelen voor alle elfduizend werknemers in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland.

Verroen heeft de indruk dat de vertegenwoordigers van de SVN (Amsterdam) gisteren alleen naar Rotterdam zijn gekomen om acties bij hun bedrijven te voorkomen. De 2^euwse onderhandelaars kwamen helemaal niet opdagen.

Verroen beschuldigt de Rotterdamse werkgeversvereniging SVZ ervan deze strategie te hebben ingegeven. De SVZ is alleen bereid om te onderhandelen over een aantal centrale cao-punten die de Rotterdamse haven aangaan. De SVZ geeft er verder de voorkeur aan zo veel mogelijk per bedrijfstak en het liefst per bedrijf overeenkomsten af te sluiten.

Onverstandig

De Vervoersbond CNV vindt de houding van de FNV-collega's tijdens het centrale overleg „onverstandig". CNV-bestuurder C. van der Knaap zegt pas woensdag op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat de FNV wilde onderhandelen over alle havens. Van der Knaap noemt het afbreken van het overleg „een slechte start". „Als je onderhandelingen onder druk wilt zetten, moet je zó doen. Het overleg met de SVZ als breekijzer gebruiken is niet verstandig". Ook volgens de SVZ is pas gisteren gebleken, dat de FNV het werkingsgebied van de centrale cao wil uitbreiden tot alle havens. De SVZ vindt dit „opmerkelijke en gewijzigde standpunt" van de FNV een „ongewenste ontwikkeling".

Zowel de Vervoersbond FNV als CNV heeft voor het overleg over de sector-cao's een loonruimte van 10 procent geclaimd, die onder meer tot uitdrukking moet komen in een structurele loonsverhoging van 3,5 procent en invoering van een vierdaagse werkweek. De werkgevers hebben deze eisen al als „buiten de werkelijkheid" van de hand gewezen.

De Vervoersbond FNV wil in het centrale overleg onder meer afspraken maken over uitbetaling van de prijscompensatie (ongeveer 2,5 procent), verlaging van de vut-leeftijd van 62 naar 60 jaar, rechtspositie van de havenwerkers en voortzetting van het masterplan. Door de opstelling van de werkgevers is volgens Verroen „de toon gezet" voor de onderhandelingen voor de sector-cao's en wordt de spanning onder de werknemers alleen maar opgevoerd.

De Vervoersbond stelt zich op het standpunt dat de centrale afspraken alleen gemaakt kunnen worden met de werkgevers in alle havens. Het masterplan, dat voorziet in een vervroegde uittreding van havenwerkers van 56 jaar en ouder en een één-opéén-vervanging door jongeren, is namelijk van toepassing op de havens van Amsterdam en Rotterdam. De bond wil dat deze regeling voor alle havens wordt voortgezet.

Metaal

De cao-onderhandelingen in de metaalindustrie (200.000) verlopen uiterst moeizaam, zo hebben de vakbonden gisteren na afloop van de tweede onderhandelingsronde laten weten. „Als de metaalwerkgevers in hun starre opstelling blijven volharden, stevenen we regelrecht op een conflict af', aldus onderhandelaar F. Hanko van de Industrie- en Voedingsbond CNV.

Ook de Industriebond FNV deelde mee dat er op.alle belangrijke punten een diepe kloof gaapt en dat een akkoord verder weg lijkt dan ooit. Volgens Hanko zijn partijen na acht uur onderhandelen „geen meter" opgeschoten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.