+ Meer informatie

Werkgevers willen niet overleggen met bonden

„Eerst duidelijkheid over tussenbalans"

3 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) — De centrale werkgeversorganisaties zijn pas bereid tot overleg over bestrijding van de werkloosheid en het scheppen van werkgelegenheid als het. kabinet duidelijkheid biedt over de uitwerking van de tussenbalans. Tot die tijd heeft afzonderlijk overleg met de vakbeweging geen zin.

Dit hebben de werkgevers gisteren aan de vakcentrales FNV, CNV en MHP meegedeeld tijdens een extra voorzittersoverleg in Den Haag van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de sociale partners. De vakbeweging had om het overleg gevraagd naar aanleiding van de boze brief die de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) een week geleden aan het kabinet heeft gestuurd. De vakcentrales zouden desnoods zonder het kabinet met de werkgevers willen overleggen over een „beleidsintensivering" op het gebied van werkloosheidsbestrijding, werkgelegenheid en scholing.

De jongste berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) geven daar alle aanleiding toe, aldus FNVvoorzitter J. Stekelenburg gisteren op een persconferentie na afloop van het voorzittersoverleg. VNO-voorzitter C. van Lede vindt dergelijk overleg op dit moment niet zinvol. Het kabinet moet onder meer wat betreft het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid knopen doorhakken en oplossingen zoeken voor de nieuwe tegenvallers die zich aandienen.

Overleg tussen werkgevers en vakbeweging zou de suggestie kunnen wekken dat zij de verantwoordelijkheid van het kabinet overnemen. De werkgevers verwachten dat overleg tussen kabinet en sociale partners pas na Prinsjesdag zin heeft.

Stil

Stekelenburg stelde vast dat het centraal overleg door de opsteUing van de werkgevers de komende maanden stil komt te liggen. CNVvoorzitter H. Hofstede hoopt dat de werkgevers zich nog bedenken. De problemen zijn te ernstig om maandenlang met de armen over elkaar te gaan zitten: tegenvallende economische groei, minder groei of zelfs daling van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven en de collectieve sector. „Dat kunnen we niet op z'n beloop laten", aldus Hofstede.

Het reguUere overleg in de Stichting van de Arbeid gaat gewoon door. De looncommissie van de stichting analyseert binnenkort de uitwerking van het gemeenschappelijk beleidskader (gbk) dat kabinet en sociale partners in december 1989 overeenkwamen.

In het gbk is afgesproken dat werkgevers en vakbeweging zich inzetten voor een gematigde loonkostenontwikkeling. Daardoor zou de werkgelegenheid kunnen blijven groeien, de koppeling tussen lonen en uitkeringen in stand blijven en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven niet in gevaar komen. Het kabinet zegde in het gbk toe het bedrijfsleven en de burgers niet met lastenverzwaringen te confronteren.

Strafheffing

De werkgevers verwijten het kabinet deze afspraken in de tussenbalans op de tocht te zetten. Vooral het dreigen met een strafheffing bij te forse loonsverhogingen is de werkgevers in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens NCW-voorzitter O. Ruding wordt daardoor „het overlegmodel eenzijdig veranderd: Dat kan niet, dat is voor ons een principieel punt".

Ook de aangekondigde lastenverzwaringen en het uitblijven van een gerichte adviesaanvraag over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid beoordelen de werkgevers negatief. „Het is een illusie dat je op die uitgaven bespaart als de economie terugloopt en de huidige systemen blijven bestaan", al^ius Van Lede.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.