+ Meer informatie

Kabinet houdt nog laatste opruiming

Lange lijst van onderwerpen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet heeft gisteren, tijdens de laatste vergadering voor het demissionair wordt, grote schoonmaak gehouden. Vice-premier Wiegel somde een lange lijst van onderwerpen op, waarover de ministerraad een besluit had genomen.

Minister Tuijnman (Waterstaat) verkreeg goedkeuring voor zijn ontwerp van wet voor de waterhuishouding. Deze wet moet de zorg regelen voor al het water in Nederland, zowel oppervlakte- als grondwater. Het is een kaderwet, want in afzonderlijke wetten zal het feitelijke beheer worden geregeld.

Staatssecretaris mevr. Smit-Kroes (Verkeer) is van mening dat het aantal mensen dat in het buitenland een vliegbrevet haalt om er in Nederland mee te vliegen zo groot wordt, dat er iets geregeld moet worden. Het kabinet hechtte zijn goedkeuring aan haar voorstel om dat te beperken, vooral omdat van veel buitenlandse opleidingen niet vaststaat of die van dezelfde kwaliteit zijn als de Nederlandse.

Verdrag
De Tweede kamer zal zich binnenkort kunnen uitspreken over een internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen. Het kabinet besloot vrijdag dit verdrag ter ratificatie aan het parlement voor te leggen. Het verdrag betreft vooral de lozing op zee van olie en de uitrusting van schepen.

De Raad van State zal een wetsontwerp krijgen dat een nieuwe regeling bevat inzake de rechtshulp die de overheid financiert. Minister De Ruiter (Justitie) wil de organisatie van de bureaus voor rechtshulp in de 19 arrondissementen wettelijk regelen.

De Raad van State kan ook een wetsontwerp verwachten over de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. Sinds 1975 bestaat die aftrek tijdelijk, maar het kabinet wil daar een permanente regeling voor in de plaats.

Toezicht

Mevr. Veder-Smit, staatssecretaris op het departement van Volksgezondheid en milieuhygiëne verkreeg goedkeuring van het kabinet voor haar wetsontwerp inzake de tandheelkundige inrichtingen. In de nieuwe wet staan bepalingen die een beter toezicht op deze instellingen mogelijk maken. Dat toezicht betreft vooral de behandeling van patiënten onder volledige narcose, te snelle en daardoor onzorgvuldige behandelingen en het gebrek aan nazorg.

Er komt een voorlopige raad voor het bejaardenbesluit. Het kabinet heeft een besluit hierover van CRM goedgekeurd. De raad zal de minister van CRM adviseren over het bejaardenbeleid en daarbij alle bewindslieden om relevante informatie mogen vragen.

Het kabinet heeft een overeenkomst met Honduras goedgekeurd. Waarbij ons land gedurende vier jaar in totaal drie miljoen gulden beschikbaar stelt voor verbetering van de exploitatie van coöperaties van kleine boeren van oliepalmplantages. Honduras is een van de armste landen in Zuid-Amerika. Mali in Afrika zal samen met Nederland een studie opzetten naar de landbouwproduktie in het zuidwesten van dat land. Ons land draagt twee miljoen gulden bij en zal deskundigen beschikbaar stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.