+ Meer informatie

Enorm veel belangstelling om

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Er blijkt in Nederland ondanks de economische situatie veel belangstelling te bestaan voor het zelfstandig ondernemerschap. Niet alleen mensen die nu nog in loondienst werken willen eigen baasje worden maar ook werk-

Dit zijn enkele van de ervaringen die zijn opgedaan door mensen die zich bezighouden met het stimuleren en helpen van aankomende ondernemers. Verspreid over het hele land zijn uit particulier initiatief projecten opgezet waarbij mensen geholpen worden een eigen bedrijfje op te zetten. Enkele van die projecten zijn „Word je eigen werkgever" van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen te Groningen (Haren), „Schep je eigen werk" van de Stichting Memo te Amsterdam en „Hou het klein" van de Stichting de twaalf ambachten te Boxtel.

Doel

De projecten zijn opgezet vanuit verschillende invalshoeken maar hebben hetzelfde doel: mensen helpen op de weg naar zefstandigheid. De stichting Memo, dat staat voor Mens en Milieuvriendelijk Ondernemen, heeft heel eigen opvattingen over het ondernemerschap. Het ondernemen gebeurt er vanuit een idealistische levenshouding: zinvol en milieuvriendelijk in je eigen bestaan voorzien. Je eigen werkgelegenheid scheppen.

Meer vanuit de traditionele opvattingen- over het ondernemerschap opereert het VNO-Noord te Groningen (Haren). Onder het motto „Word je eigen werkgever" startte het VNO vorig jaar in mei een speuractie naar mensen die eigen baas wilden worden. Inmiddels zijn daar dertig levensvatbare bedrijfjes uit voortgekomen.

De afdeling Noord van het VNO stond in mei 1980 met een stand op een

vg^0g
banenmarkt met de bedoeling werkgevers te werven. Ondernemers in spe, werden uitgenodigd voor een informatie-avond. Aanvankelijk meldden zich dertig mensen maar toen de avond daar was werd het door het VNO gehuurde zaaltje overstroomd door honderd twintig mensen. Op die avond vertelden geslaagde ondernemers over hun ervaringen en waren er vertegenwoordigers aanwezig van banken en organisaties die mensen kunnen helpen bij het ondernemerschap, zoals de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, de Kamer van Koophandel, de Bijksnijverheidsdienst, het Regionaal dienstverleningscentrum en het Economisch Technologisch Instituut. Aanvankelijk was hét de bedoeling van het VNO-Noord uitsluitend als verkeersagent te fungeren: mensen de weg wijzen, verder niet. Nu na de informatieve bijeenkomst de telefoontjes van belangstellenden blijven binnenkomen heeft het VNO besloten een apart bureau „Word je eigen werkgever" op te richten. Het VNO heeft voor het experiment drie jaar uitgetrokken. Omdat dit experiment geld kost heeft het VNO een bijdrage van 280.000 gulden gevraagd uit het Integraal Structuurplan Noorden des Lands.

Succes

G. H. M. Alferink, secretais van het VNO-Noorden de man achter „Word je eigen werkgever" heeft zijn handen vol aan het project. Alferink: „Er zijn inmiddels driehonderd geïnteresseerden. Dat had ik nooit verwacht. Wij dachten als ons project vij{ nieuwe onderneminkjes oplevert is het al een succes. Maar dit ".

Over de mensen die zich bij hem meldden, zegt hij: „Ze zijn allemaal bloedserieus. Ik heb me vooral verbaasd over de kwaliteit: die is prima."

Wat de meeste mensen ervan weerhoudt zelfstandig te worden is niet het gebrek aan geld. Alferink: „Het moeilijkst blijkt te zijn anderen te overtuigen van je ideeën. Je moet je tot in het oneindige verdedigen wanneer je in deze tijd voor jezelf begint. Wij zijn in Nederland helemaal verkeerd bezig. We houden krampachtig bedrijven overeind die geen toekomst meer hebben. We moeten juist het ontstaan van nieuwe bedrijven bevorderen."

Waar ook nogal het een en ander aan schort is het onderwijs. Volgens Alferink wordt in de «beroepenvoorlichting op scholen niets gedaan aan voorlichting over het ondernemerschap. ,,En kinderen wordt niet geleerd hoe ze later zelf ondernemer zouden kunnen worden. Mensen hebben nog steeds een vrij negatief beeld van ondernemers. Jongens in goede pakken en dure auto's. Het is toch typisch: we worden in Nederland de Chinezen van Europa genoemd maar eigenlijk vinden we het maar gek dat we ondernemen."

Belangstelling

Bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken worden de initiatieven met belangstelling gevolgd. Woordvoerders van beide ministeries zeggen positief tegenover de ontwikkelingen te staan. Zij zeggen: „Door iets te doen in de bedrijfsmatige sector wordt de collectieve sector ontlast en alles wat de collectieve sector ontlast juichen wij toe." '

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.