+ Meer informatie

Dit jaar nog geen eigen bijdrage gehandicapte

Vergoeding vervoerskosten 10 procent omlaag

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Gehandicapten hoeven dit jaar nog geen eigen bijdrage te betalen voor voorzieningen als rolstoelen, extra hulp in het huishouden en aanpassingen van de woning. Ook de halvering van de vergoeding voor het gebruik van een (rolstoel-)taxi of van de eigen auto wordt uitgesteld. Wel gaat de vergoeding voor vervoerskosten per 1 oktober met 10 procent omlaag.

Dat schrijft staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouwe kondigde vorig jaar aan dat de vergoedingen van overheidswege voor gehandicaptenvoorzieningen drastisch omlaag zouden gaan. Dat wordt nu tijdelijk uitgesteld. De aanleiding voor aangekondigde bezuinigingen was de uitbreiding van de groep gehandicapten die een beroep kunnen doen op de zogenaamde aaw-voorzieningen. Vanaf 1 januari 1993 krijgen gehandicapten van 65 jaar en ouder namelijk dezelfde rechten als jongere gehandicapten.

Deze uitbreiding is een direct gevolg van de belastingoperatie-Oort. Ook ouderen gaan straks namelijk aaw-premie betalen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zij straks op grote schaal een beroep doen op de aawvoorzieningen. In verband met de verwachting dat de oudere gehandicapten relatief veel gebruik zullen maken van de voorzieningen, zag Ter Veld zich gedwongen op het totale aanbod van voorzieningen te bezuinigen.

Uitstel

Ter Veld heeft nu echter besloten de bezuiningsmaatregelen nog even uit te stellen en de regelingen voor gehandicaptenvoorzieningen geheel anders op te zetten. In de brief stelt zij voor om de voorzieningen voor vervoer en voor woningaanpassing naar de gemeenten over te hevelen. Het kabinet zal de gemeenten daarvoor jaarlijks een bedrag van 755 miljoen gulden geven.

Die 755 miljoen is niet genoeg om ook de extra kosten van de 65-plussers op te vangen. Ter Veld wil echter afzien van het stellen van centrale regels voor bezuinigingen. „Het is niet gewenst dat hiervoor centrale regels worden gesteld. Het geleidelijk omzetten van bestaande rechten in gemeentelijk vastgestelde rechten is immers mede afhankelijk van het gemeentelijk beleid en van het beroep dat in nieuwe gevallen op de voorzieningen wordt gedaan", aldus de staatssecretaris.

Gemeenten krijgen daarom zelf de vrijheid om oplossingen te zoeken. Ter Veld: „Aan de gemeenten zal worden overgelaten om in het kader van een eigen voorzieningenbeleid op geleidelijke en aangepaste wijze de uitbreiding van de doelgroep met mensen van boven de 65 jaar te realiseren, zonder dat de totale uitgaven voor de voorzieningen toenemen. Zo krijgen de gemeenten de vrijheid om bij de toekenning van voorzieningen een eigen bijdrage te vragen, naar het inkomen van de aanvrager te kijken, lagere vervoerskostenvergoedingen vast te stellen en meer collectieve in plaats van individuele vervoersvoorzieningen te scheppen".

Overhevelen

Ter Veld voert nog overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het overhevelen van de aawvoorzieningen. Dat overleg heeft onder meer betrekking op de overgangsregeling voor mensen die nu al een vervoersvoorziening hebben en straks onder gemeentelijke regels komen te vallen.

Eveneens wordt nog met de VNG overlegd over de hoogte van het bedrag dat aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd. Ter Veld heeft 755 miljoen voorgesteld. Dat is het bedrag dat in 1992 naar verwachting aan leefvoorzieningen in de aaw wordt uitgekeerd. In 1992 hebben de 65-plussers echter nog geen aanspraken op deze voorzieningen kunnen laten gelden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.