+ Meer informatie

Rumoer rond opheffing Theol. Faculteit A'dam

Herv. synodepraeses: rampzalig

3 minuten leestijd

AMSTERDAM — „Het zou werkelijk rampzalig zijn als een zo karakteristieke Hervormde opleiding, die verbonden is aan de Amsterdamse theologische faculteit, zou verdwijnen. Dit is voor de Nederlandse Hervormde Kerk ontoelaatbaar. Als de faculteit wordt opgeheven — maar zover is het nog niet — dan zullen we ons in Hervormde kring moeten beraden over voortzetting van de kerkelijke opleiding te Amsterdam."

Dit zei de praeses van de Nederlandse Hervormde synode, ds. C. B. Roos, dinsdag voor de KRO-radio naar aanleiding van het voornemen van minister Deelman (Onderwijs) om de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam op te gaan heffen. Aan deze faculteit heeft de Nederlandse Hervormde Kerk een predikantenopleiding kerkelijke opleiding) verbonden, evenals aan de rijksuniversiteiten te Groningen, Leiden en Utrecht. In tegenstelling tot de andere plaatsen zijn in Amsterdam de twee hervormde kerkelijke hoogleraren tevens staatshoogleraar. Bij de versiteit van Amsterdam op te gaan opvolging van prof. dr. K. R. Strijd heffen. Aan deze faculteit heeft de (christelijke ethiek) heeft deze constructie geleid tot een jarenlange benoemingsprocedure waarin uiteindelijk prof. dr. W. E. Verdonk benoemd werd.

Onbehoorlijk

Roos noemt het onbehoorlijk als de minister het plan tot opheffing doorzet zonder overleg met de kerken. Hij rekent erop dat dit overleg zal plaats hebben. Misschien komt dan de mogelijkheid ter sprake om de Hervormde kerkelijke opleiding, de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam en de theologische faculteit der Vrije Universiteit te integreren. De Hervormde praeses vindt het een kwalijke zaak dat de minister de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bij het besluit tot opheffing een rol heeft laten spelen zonder dat hij deze opmerking beargumenteert. Dit verwijt van de minister grenst volgens Roos aan het ontoelaatbare, temeer daar de minister hierover niet met kerk en faculteit heeft gesproken.

Omstreden

Roos erkent dat de maatschappijkritische opstelling van de Amsterdamse theologische faculteit „vanuit de kerk omstreden is". Volgens hem kun je net zo goed een andere faculteit omstreden noemen wegens een andere politieke of niet-politieke opstelling.

De universiteit van Amsterdam (UVA) zelf is ook geschokt door het voornemen van minister Dcetman om de theologische faculteit aan de UVA op te heffen en door de overwegingen van de minister bij dit voornemen. De eigen kleur van de faculteit sluit aan bij het profiel van de universiteit en rechtvaardigt het voortbestaan van de faculteit, aldus de brief van het college van bestuur van de Universiteit aan de minister. Het CVB wijst in dit verband op de leerstoel Mcnnonitica (geschiedenis der doopsgezinden), het maatschappelijk betrokken kerkhistorisch onderzoek en het oudtestamentische onderzoek (de zogenaamde Amsterdamse school).

Bibliotheken

Voorst wijst het college erop dat voor de Doopsgezinde en Lutherse seminaria alsmede voor de leerstoel Mennonitica de Doopsgezinde en de Lutherse bibiliotheek, die beide in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek zijn geïntegreerd, van vitaal belang zijn en daaruit niet te verwijderen zijn, zoals gebleken is bij de bibliotheek van de Remonstrantse broederschap. Ten slotte biedt het Amsterdamse college van bestuur enkele alternatieven aan. Met de Katholieke Hogeschool te Amsterdam zijn reeds besprekingen gevoerd. Verder wordt samenwerking met de theologische faculteit te Leiden genoemd. Ook noemt het CVB samenwerking met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, indien van die kant daartoe de bereidheid bestaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.