+ Meer informatie

Senaat aanvaardt nieuwe Grafwet

Onderzoek naar commercie op kerkhof

2 minuten leestijd

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft gisteren de nieuwe Wet op de lijlibezorging aangenomen. De totale parlementaire behandeling van deze wet heeft twintig jaar in beslag genomen. Minister Dales zegde de Senaat een onderzoek toe naar onfatsoenlijke commerciële praktijken, die zich op nogal wat begraafplaatsen voordoen.

De Eerste Kamer heeft de wet eerder, in 1988, laten stranden. Toen viel de Kamer over de lange termijn van twintig jaar voor de grafrust. Inmiddels is die periode teruggebracht naar tien jaar. Maar nu vond de Senaat de wet „achterhaald". Uiteindelijk is het wetsvoorstel gisteren aangenomen, maar het duurt nog zeker tot half dit jaar voordat de wet in werking treedt.

Minister Dales van binnenlandse zaken deed de Senaat de toezegging, dat zij aan gemeentebesturen een brief zal sturen met het verzoek om na te gaan of op begraafplaatsen wel, geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden. Door deze toezegging kreeg de bewindsvrouwe het gedaan dat een ingediende motie, die door de Kamer zeker zou zijn aanvaard, weer ingetrokken werd.

De kamer hekelde de praktijk waarbij begraafplaatsen nauwe banden hebben met begrafenisondernemers en leveranciers van grafstenen. Hierdoor worden nabestaanden bij hun* keus voor de begraafplaats tegelijk gedwongen te kiezen voor een bepaalde uitvaarder en/of steenhouwer.

Wantoestanden

Ook worden op begraafplaatsen soms zeer hoge tarieven in rekening gebracht voor onderhoud van het graf. Sommige beheerders exploiteren bloemenwinkeltjes. Op deze commerciële praktijken heeft de nieuwe wet geen goed antwoord. Minister Dales zegde de Senaat toe dat zij niet zal schromen een reglement op te stellen, als uit onderzoek blijkt dat gemeenten aan die commerciële wantoestanden geen eind kunnen maken. Dat reglement wordt dan voor alle begraafplaatsen van kracht.

Dales deed gisteren ook de toezegging dat zij een onderzoek zal laten verrichten naar de „incidentele" mogelijkheid om de as van gecremeerden te verstrooien op bijzondere plaatsen. Dit onderzoek zal zich met name op de milieu-aspecten richten. Verschillende senatoren hechtten eraan dat die mogelijkheid wordt geboden, hoewel de wet dat om milieuhygiënische redenen verbiedt. Alleen op zee is asverstrooiing toegestaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.