+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Van Meinema in Delft ontvingen wij het tweede en het derde nummer in de serie Ter Sprake, informatie voor het gesprek over zaken die aan de orde zijn in de gemeente. Per nr. van 24 pagina’s is de prijs ƒ1,—; bij 50 exemplaren ƒ 0,50.

J. P. van der Laan, Bijbel in wording. Dit boekje is bedoeld om onzekerheid in de gemeente weg te nemen door voorlichting over de Bijbel te geven. De schrijfster zegt kort iets over de Bijbelboeken en sluit met een Slotwoord. Het is een hele onderneming in 24 bladzijden de boeken van Oud en Nieuw Testament te bespreken. Ik vind de poging o.a. vanwege haar beknoptheid niet geslaagd. Verder worden resultaten van het historisch-kritisch onderzoek doorgegeven als vaststaande feiten of worden vraagtekens gezet waar met zekerheid te spreken is.

Wat mij vooral trof was de afwezigheid van de boodschap. Ik geloof niet dat de Bijbel dichter bij de mensen komt door deze korte informatie.

A. Schippers en N. A. Schuman, Vrede gevraagd.

Ook dit boekje kan ik niet aanbevelen. Het is een protest tegen de oorlog en ten diepste een pleidooi voor het pacifisme met zo weinig begrip voor de zwaarte van de problematiek en met zo oppervlakkig benadering van de vragen, dat ik het nauwelijks informatie kan noemen. Het derde hoofdstukje bepleit een niet-militaire verdediging aan de hand van een publikatie uit Noorwegen. Men kan met dit systeem het communisme wel uitnodigen om zich van Europa meester te maken.

Dezer dagen las ik Luthers „Von der Weltlichen Obrigkeit” uit 1523. Het zou goed zijn voor alle pacifistisch georiënteerde gereformeerde schrijvers dat nuchtere geschrift van 30 bladzijden eens goed te lezen.

Deze serie is een parallel van de „Cahiers voor de gemeente”. Zij heeft een lager niveau en werkt daardoor simplificerend voor de problemen.

Canon Gestorum Scriptura, 22e jaargang, nr. 5/6, mei/augustus 1970. Adres Administratie: K. Goudriaan, Victorieplein 5 IV, Amsterdam. Een nummer over gezag in gezin, onderneming en kerk. De artikelen worden voorafgegaan door een artikel over Romeinen 13: „De overheid als instelling van God” en besloten met een artikel: „Desondanks revolutie?”

Er zit goede gespreksstof in dit nummer. Er wordt op de vragen ingegaan, ook al had men een aantal dingen wat breder uitgewerkt willen zien. Met name het artikel over het gezin, dat een aantal gesprekken met kinderen over de opvoeding bevat, heb ik geboeid gelezen. Het is een goede gedachte themanummers in Canon uit te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.