+ Meer informatie

Oude Parijse sierkunst

4 minuten leestijd

Hoe verder de befaamde en soms beruchte eeuwwisseling van 1899 op 1900 achter ons ligt, hoe groter de interesse in kunst en antiek van dat tijdvak wordt. Jugendstil, Wiener Sezession, Belle Epoque, de schilderijen van Klimt, heel die late 19e en vroege 20e eeuw is momenteel erg in trek. En de veilingprijzen zijn navenant. In het Beierse Nationale Museum te München is nu een expositie gewijd aan Parijse juwelen en edelsmeedkunst uit de periode van het Tweede Keizerrijk tot de Belle Epoque (omstreeks 1850 tot 1910). "Pariser Schmuck vom Zweiten Kaiserreich zur Belle Epoque" heet deze tentoonstelling, tot 4 maart in het Bayerisches Nationalmuseum. De achtergrond ervan is dat dit werk van juweliers en goudsmeden uit Parijs hoogtepunten vormden van de diverse grote wereldtentoonstellingen die in de 19e en vroege 20e eeuw alom werden gehouden, van Parijs en Brussel tot Londen.

"Art Nouveau"

Een groot aantal voorwerpen van deze juwelen- en edelsmeed-kunst uit de periode 1850 tot omstreeks 1910 is in grote Europse kunstnijverheidsmusea beland, aangekocht of als geschenk ontvangen. Een grotere hoeveelheid sieraden bleef echter in de privé-collccties der vele Europese vorstenhuizen en werd zo aan het publieke oog onttrokken. Voor de eerste keer in Duitsland is nu het Beierse Nationale Museum in München erin geslaagd een verzameling van zo'n 280 exemplaren bijeen te brengen: sieraden, kunstvoorwerpen en ontwerptekeningen. Door H. H. J. van As

Voor deze veelomvattende expositie putte men uit het werk van bijna dertig vooraanstaande juweliers en kunstsmeden die ten tijde van het historisme en de Art Nouveau —bij ons bekend als Jugendstil of zelfs, door Jan Toorop; als slaoliestijl— in de Franse hoofdstad werkzaam waren. Daarvoor kreeg men bruiklenen uit meer dan veertig musea en privé-collecties in Europa en de VS. Zo zijn er ook delen van de vroegere Franse kroonjuwelen te zien, dife sinds 1887 niet meer getoond werden.

Bij de tentoonstelling is een omvangrijke catalogus beschikbaar (plm. 320 pagina's, 270 foto's, plm. 48 DMark), met in kleur de afbeelding van alle uitgestalde sieraden en een reeks wetenschappelijke artikelen. De Franse ambassadeur in de Bondsrepubliek is beschermheer van deze expositie, die wordt gesponsord door een grote Duitse verzekeringsmaatschappij.

Historiserend

Wat men in München zoal te zien krijgt? Werken van F. D. Froment-Meurice, Falize, Mellcrio, Boucheron en Cartier, die allen werken in de stijl van het historisme en zich dus sterk door en tot historische stijlen lieten inspireren. Daarnaast ook de .sier(smced)kunst van Vevcr, Lalique, Gaillard, Feuillatre en Fouquet, die werkten in de Art-Nouveaustijl met sierlijke en fijne vormen.

Sierlijke chatelaine "BiancrM2apello", dóorA. Fouquet in historiserende stijl gemaakt in 1878.

Zo is er een fraaie hanger, "Sylvia", uit het Huis Vever, gemaakt voor de wereldtentoonstelling van 1900 en nu eigendom van het Museum van de Decoratieve Kunsten in Parijs. Van FromentMeurice wordt onder meer een broche getoond uit het Victoria & Alben Museum te Londen, ooit voor de wereldtentoonstelling van 1855 vervaardigd. Op diezelfde expositie is ook de kostbare corsage van keizerin Eugenic Hanger "Sylvia " in de stijl van Art Nouveau (Nieuwe Kunst, Jugendstil), door juweliershuis Vever gemaakt en in 1900 getoond op de wereldtentoonstelling. van Frankrijk te zien geweest. Die corsage, mi.privé-bezit, wordt ook in München uitgestald.

Er is ook een vlindervormige broche met gegraveerde diamanten van F. Boucheron (uit omstreeks 1894), de hanger "Stiefmoedertje" van R. Lalique uit 1900 en een heel fraaie hanger met ketens en horloge/medaillon (zogeheten "chatelaine"), "Bianca Capello", die A. Fouquet produceerde voor de wereldtentoonstelling van 1878. Daarnaast zijn er nog enkele honderden andere sierlijke voorwerpen te bewonderen in dit museum aan de Prinzregentenstrasse 3 te München.

Meppeler zilversmeden

Wie zó ver niet wil of kan reizen, maar wel een trip naar het Drents Museum in Assen kan maken, zal daar nog tot 25 februari in de voormalige kapel een rijke expositie "Drents Zilver, 16501900" aantreffen. Dat er in dit gewest in de 17e en 18e eeuw toch een vrij belangrijke produktie van sier-zilver is geweest, wordt nogal eens vergeten. Bij gouden zilversmeden in vroeger eeuwen denkt men allereerst aan Amsterdam en Den Haag en eventueel aan Leeuwarden; niet direct aan Meppel.

Weliswaar werkte men in Meppel vooral voor de lokale markt, maar het kerk- en gildezilver van Bartholomeüs ter Maet of van Jan Berents Rombout en van de leden van het in 1765 opgerichte Meppeler Zilversmedengilde kan men toch toppunten noemen. Uit deze periode worden brandewijnkommen getoond en kandijschalen, roomkommen en gespen, tasbeugels en (kerk)boekenbeslag. Uit de tijd van het Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon is er eveneens een aardige collectie te zien, maar ook oorijzers uit Hoogeveen en Ruinerwold, streeksieraden uit het aangrenzende Overijsselse Staphorst.

In het museum worden nu af en toe ook demonsiraties gegeven door een heuse zilversmid. Er is een videofilm over dit zilverwerk, een vitrine waarin men voorraden mag aanraken en bestuderen en een door Harry Tupan en Jans Timmer geschreven catalogus "DrentsZilver 1650-1900", die 37,50 gulden kost

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.