+ Meer informatie

Vreemde vogel VOOF WOüingboilW

2 minuten leestijd

Een vreemde vogel is sinds donderdag te gast in de Noordoostpolder in de buurt rara Emmeloord. Het is een ruim anderhalve meter hoge Saruskraanvogel, die thuis hoort in India, Birma en Thailand. Het dier is vermoedelijk ontsnapt uit een dierentuin of vogelpark. De vogel is te benaderen tot op circa 25 meter. (ADVERTENTIE) ANTIEK

De Gulden Lelie
Oriental ceramiek Tegels Oude prenten Kaai 33 — VEERE Telefoon 01181-555 Een van de eerste zomerse dagen van het seizoen lokt in de lunchpauze een automobilist in het gras, een van de kleine rustpunten in de hoofdstad.

In het eersl:e halfjaar van 1974 is rijkssteun voor de bouw van 50.754 woRingen toegezegd; dit is 44 procent van het totaal aantal van 115.250 woningen, die in 1974 subsidie kunnen krijgen. In het eerste halfjaar van 1973 kregen 56.566 woningen of 54 procent van het programma van 103.850 woningen subsidie. Dit staat in een overzicht'van het ministerie van YolkshuisvesHng en ruimtdijke ordening.

Het nieuwtoouwprogramma voor 1974 was gesteld op 135.000 tot 140.000 in aanbouw te nemen woningen. De begroting 1974 schept mogelijldieden tot het subsidiëren van maximaal: 50.325 woningwetwoningen, 60.925 particuliere huren eigen woningen en 4.000 woningen te financieren uit het fods voorheffing pensioenverzekering.

In het aantal van 50.754 uitgegeven woningen zijn begrepen: 15.410 woningwetwoningen of 31 procent van het programma ad 50.325 (eerste halfjaar 1973: 21.998 woningen of 46 procent van het programma ad 47.925), 35.344 particuliere gesubsidieerde woningen of 54 procent van het programma ad 64.925 (eerste halljaar 1973: 34.'568 woningen öf 62 procent van het programma ad 55.925). In de 50.754 uitgegeven woningen zijn begrepen 6.451 (7.431) bejaardenwoningen. Bovendien werd subsidie toegezegd voor bejaardentehuizen met in totaal 1.105 (1.097) bedden.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in het eerste half jaar. van 1974 was 75.054. Voltooid werden 77.700 woningen.

De verdeling van rijkssteun voor de woningbouw door de minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is in overeenstemming mtet de aanbevelingen van de adviescommissies die in elke provincie en in hét Rijnmondgebied zijn ingesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.