+ Meer informatie

DE DISCUSSIE

3 minuten leestijd

Evenals in voorgaande jaren wil dit overzicht slechts een beknopte samenvatting zijn van wat er in de discussie aan de orde is gekomen. Het gaat er niet om alle namen te noemen en alle antwoorden in extenso af te drukken.

Aan de orde werd gesteld de nadruk die hier en daar op de heiliging wordt gelegd. De sprekers wilden de eenheid van rechtvaardiging en heiliging vasthouden. De rechtvaardiging is eerst, de heiliging is er onlosmakelijk mee verbonden.

Op een vraag of het relationele denken ook niet in de uiterst rechtse flank van de gereformeerde gezindte aanwezig is, werd bevestigend geantwoord. Waar de waarheid van het Woord afhankelijk wordt gesteld van de beleving hebben we een zelfde structuur, merkte een van de referenten op.

Er werd gevraagd of de gelijkheid van schriftuurlijk en gereformeerd niet te kort deed aan het schriftuurlijke van bijvoorbeeld de Lutherse opvatting. Een zelfde vraag zou men ten aanzien van de evangelischen kunnen stellen. Het antwoord was, dat het goede daarin, zonder dat het die naam krijgt, gereformeerd is, althans zo kwam het antwoord bij mij over.

Is het geen kwestie van karakterverschil als er onder ons een wat andere benadering wordt gevonden? Voor een deel kreeg de vragensteller gelijk. Voor een deel vond de eerste referent dat er niet duidelijk genoeg gesproken was. Het woord versluierend viel in dit verband. Functioneert de belijdenis wel voldoende, ook al is er geen directe afwijzing of al wordt er niet iets gezegd dat in strijd is met de belijdenis? De tweede referent meende dat we te weinig ernst gemaakt hebben met artikel 26-28 van de NGB.

Een groot deel van de discussie ging over de vraag naar de toepassing van de wet in de hedendaagse situatie. Sluiten wij allen niet een compromis? Daarop werd enerzijds geantwoord dat we moeten uitgaan van de onveranderlijkheid van de geboden. Anderzijds werd gezegd dat de werkelijkheid zeer weerbarstig is; daarom is het niet zo eenvoudig om met het gebod in het leven te staan.

Prof. Van ’t Spijker waarschuwde tegen het binnenhalen van de politiek in de kerk. Hij tekende zes modellen voor de verhouding van christen en samenleving door de loop der eeuwen. Het verleden moet ons leren dat de kerk schade oploopt als politiek tussen de broeders komt te staan.

Een ander forumlid wilde benadrukken dat het onjuist is te menen dat bepaalde broeders het gebod van God niet zouden willen eren.

Tot zover deze summiere weergave. De toon van de bespreking was die van de referaten: zoeken naar wat verbindt, met aanduidingen van punten waar de verschillen in verstaan en toepassing liggen.

Ik wil eindigen met wat hier en daar in de discussie duidelijk doorklonk: nu bepaalde problemen op tafel liggen, moeten die ook aangesneden en doorgepraat worden. Dat zou de duidelijkheid bevorderd hebben. Tegenover wat door sommigen als niet geheel bevredigend werd ervaren, staat dat de broederzin en de goede sfeer voor deze conferentie kenmerkend zijn geweest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.