+ Meer informatie

Meer agressie in gevangenissen

Zware criminelen en gestoorden bevolken steeds meer schaarse cellen

3 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - Het tekort aan cellen, waardoor vooral de zwaarste criminelen in de gevangenissen komen, de grote afdelingen, de toename van geesteszieke gedetineerden en onervaren bewaarders zijn de oorzaken van de toename van agressie in de gesloten penitentiaire inrichtingen in Nederland.

Dat stelt directeur P. Koehorst van de penitentiaire inrichting Nieuw Vossevelt in Vught en voorzitter van de Vereniging van directie-ambtenaren van gevangenissen in reactie op het onderzoek van het ministerie van justitie naar agressie en geweld in gesloten inrichtingen.

Uit het onderzoek bleek dat sinds 1985 het aantal gevallen van fysiek geweld tegen personeel in gesloten inrichtingen was verdubbeld van 73 naar 151 gevallen, terwijl de bevolking in de gevangenissen slechts groeide met 50 procent (van 3648 naar 5531 personen). Het aantal ordeverstoringen steeg in vijfjaar van drie naar 38 gevallen.

Koehorst beaamt dat de agressie tussen de gedetineerden en naar het personeel de laatste jaren flink is toegenomen. Als belangrijkste oorzaak ziet hij het grote cellentekort waarmee het gevangeniswezen ondanks het aantal nieuwe gevangenissen kampt. „Door het cellentekort moeten criminelen sterker worden geselecteerd. De zwaarste gevallen en degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan geweldsmisdrijven, zoals overvallers en verkrachters, waartegen de maatschappij moet worden beschermd, zijn in verhouding toegenomen", aldus Koehorst.

Gestoorden

Daarnaast constateert de voorzitter van gevangenisdirecteuren een groei van het aantal gestoorde gedetineerden, die spanningen veroorzaken op de gevangenisafdelingen en de kans op agressie vergroten. Koehorst verklaart die groei uit de anti-psychiatrische golf van de jaren zeventig. „Vele geesteszieke mensen zijn destijds onvoldoende behandeld, hebben een delict begaan en zijn met Justitie in aanraking gekomen", aldus Koehorst.

Maar behalve de forensische observatie en begeleidingsafdeling in Amsterdam en de Rijks-psychiatrische Inrichting in Eindhoven is er volgens Koehorst nauwelijks opvang voor gedetineerden met psychische problemen. „Zij komen meestal op gesloten afdelingen in gevangenissen terecht, waar ze een zware druk op het groepsleven en de bewaarders leggen", aldus Koehorst.

Oplossing

De gevangenbewaarders zijn volgens Koehorst tijdens hun opleiding ook te weinig voorbereid op de psychische problemen van gedetineerden, het geweld en het drugsgebruik waarmee zij te maken krijgen. Vooral in de nieuwe inrichtingen is volgens Koehorst de laatste jaren te vaak met minder ervaren personeel gewerkt.

Als oplossing voor het geweldsprobleem ziet de gevangenisdirecteur het creëren van kleinere afdelingen in bestaande gevangenissen. „Een afdeling van twaalf gedetineerden is immers veel beter te overzien dan een vleugel van 72. Bovendien kan de groep gedetineerden dan worden gedifferentieerd naar beheersbaarheid. Op de kleinere groepen kan dan met verschillende regimes worden gewerkt", aldus Koehorst.

Directeur van de Stichting reclassering OostBrabant, F. Stijnis, meent dat de toegenomen agressie in gevangenissen ook is terug te voeren op het weghalen van het maatschappelijk werk uit de gevangenissen. Daardoor kan niet langer preventief maar slechts repressief worden gereageerd op agressie tussen de gevangenen en naar bewaarders toe.

Stijnis vindt het dan ook onverantwoord dat staatssecretaris Kosto de reclassering een bezuiniging van 8 miljoen gulden (op een begroting van 100 miljoen) vóór 1 januari 1994 heeft opgelegd. Dat betekent volgens Stijnis dat het maatschappelijk werk in de gevangenissen binnen twee en een half jaar tachtig mensen moet inleveren. „Een onaanvaardbare aderlating, waardoor de reclassering haar grip op de groepen gevangenen en hun problemen langzaam zal gaan verliezen", aldus Stijnis. Op dit moment werken er 225 maatschappelijk werkers van de reclassering in de zestig penitentiaire inrichtingen in Nederland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.