+ Meer informatie

„Blokkade"

5 minuten leestijd

s*5i {iiie en demonstranten bij de in gang van de kerncentrale Borssele.

Waar al enkele maanden rekening mee werd gehouden, is zaterdag dan toch nog vrij onverwachts gebeurd: een nieuwe actie bij de kerncentrale Borssele. Het was de VARA die dit zaterdag als eerste wist te melden. Het komt trouwens wel meer voor dat deze omroep primeurs op dit gebied kan brengen. Kennelijk onderhoudt ze nauwe contacten met actievoerend Nederland. Ook het ANP-nieuws bracht al vrij snel berichten over de actie. Het verdere verloop van wat een „blokkade van de kerncentrale" werd genoemd, werd door het ANP-nieuws eveneens op de voet gevolgd.

Wie overigens mocht denken dat er erg veel bijzonders aan de hand was, heeft het mis. Voor de zeven toegangshekken van de centrale hadden zich zo'n 100 jongeren verzameld die leuzen meevoerden als „ons bin glad nie blie mee die kernenergie" (Zeeuws voor: Wij zijn helemaal niet blij met kernenergie). Voorts werden aan voorbijgangers pamfletten uitgedeeld waarin ondermeer het volgende te lezen viel: „Vandaag hebben wij, een groot aantal mensen van de basisgroepen „Stop kernenergie", de toegangshekken van de kerncentrale in Borssele afgesloten. Dit hebben wij gedaan omdat we ons ernstige zorgen maken over de gevolgen van kernenergie (....). Mede door de nauwe band tussen kernenergie en kernwapens via het vrijkomende plutonium vereist kemenergieproduktie van begin tot eind een scherpe bewaking, wat snel leidt tot een politiestaat. Tegenstanders van kernenergie worden nauwlettend in de gaten gehouden en als gevaarlijke actievoerders beschouwd".

Dat laatste werd zaterdag trouwens door de feiten gelogenstraft. Het handjevol agenten dat de wacht hield bij de demonstranten, knoopte gewoon een praatje met hen aan waarbij over en weer wat grapjes werden gemaakt. Dat ze als gevaarlijke actievoerders beschouwd werden, kon in ieder geval niet gezegd worden. Ook de demonstranten zelf deden weinig moeite om het geheel een serieus aanzien te geven. Zo werd op een gegeven moment tot grote hilariteit van de omstanders via een megafoon meegedeeld dat „de christelijke vereniging van geitenfokkers steun had toegezegd aan de blokkade".

Het stelde, kortom, allemaal weinig voor en men kan zich zelfs afvragen waarom de politie de actievoerders tot 's avonds hun gang liet gaan. Wellicht dat één van de agenten het goede antwoord gaf: „Als je maar publiciteit krijgt, dan kun je in dit land alles doen". niemand er zich nog druk om kan maken. Het is bovendien de vraag of dit steekspel zoveel invloed heeft op het stemgedrag. Wat dat betreft kon een ander minder veelvuldig gehanteerd wapen, te weten de scherts, wel eens veel effectiever zijn. Iemand die op dat gebied zeer bedreven is, is CDA-lijsttrekker Van Agt. Hij was vorige week in Klaaswaal en deed daar de uitspraak dat zijn partij, als die als overwinnaar uit de stembusstrijd tevoorschijn zou komen, de leiding in het nieuwe kabinet voor zich zal opeisen. Toen een (radio) verslaggever hem na afloop vroeg of dat betekende dat hij weer minister-president zou worden, antwoordde Van Agt dat die vraag momenteel niet aan de orde is. „Maar", reageerde de verslaggever, „de PvdA zegt wél: als wij winnen wordt Den Uyl premier. Dat is onze man". Waarop Van Agt zeer gevat repliceerde: „Kijk, dat is nu het verschil tussen PvdA en CDA, dat wij zovéél capabele mensen hebben".

Hoe nu denken deze achttien economen, waaronder prof. Tinbergen, prof. De Galan, prof. Halberstadt, prof. Heertje, prof. Pen en prof. J. van den Doel, die groei van twee procent te. bereiken? In hun verklaring noemen ze: geld vrijmaken voor investeringen van het bedrijfsleven en de overheid, beperking van de particuliere consumptie, winstgevendheid van dé bedrijven vergroten en waar mogelijk arbeidstijd verkorten. Uitgaande van een zich redelijk gunstig ontwikkelende economie in het Westen komen ze zo op het genoemde groeipercentage.

Opvallend was dat de dag nadat deze advertentie verscheen, een rapport van het gezaghebbende instituut Oeso (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) werd gepubliceerd, waarin een heel andere remedie voor de zieke Nederlandse economie wordt gegeven. Zo adviseert de OESO ons land de sociale uitkeringen te verlagen, meer arbeidskrachten naar de industrie te trekken (en derhalve in die sector hogere lonen te betalen) en de belastingdruk te verminderen. 'Toch laten we dit rapport even buiten beschouwing; de verklaring van de achttien economen is nog om een andere reden opvallend. iedere vergelijking op! Want ga maar na: Weerwerk wil de sociale uitkeringen niet aantasten; achttien economen spreken slechts over „bescherming" van de uitkeringen; • Weerwerk wil de economie ordenen en sturen; de economen willen „de economie stimuleren waar mogelijk"; Weerwerk wil de minimumlonen veilig stellen; de economen hebben het over een daling van de koopkracht „over de hele linie".

Deze verschillen lijken misschien op het eerste gezicht niet erg groot, in werkelijkheid zijn ze echter fundamenteel. Daarom de vraag aan één van de ondertekenaars van de advertentie, prof. A. Heertje, of de advertentie inderdaad een adhesiebetuiging aan Weerwerk is.

Heertje: „Dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Ik constateer slechts dat het verschil tussen een politicus en een econoom onder meer hierin ligt dat de ene alleen spreekt over wensen en de econoom ook de kosten noemt, ledere medaille heeft zo z'n keerzijde. Dat is, en dat zal u aanspreken, sinds de zondeval niet anders geweest. Je kunt wel veel willen maar het moet natuurlijk betaald worden. Daar leggen wij als economen altijd sterk de nadruk op".

Moet de advertentie dus meer gezien worden als een waarschuwing aan het' adres van de PvdA ?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.