+ Meer informatie

Voetius en Lodenstijn voor wereld belangrijk

Opening Theol. Faculteit in Utrecht

4 minuten leestijd

Gisbertus Voetius en Jodocus van Lodestein zijn niet alleen belangrijk geweest voor het „innige christendom", maar ook voor de wereld. Zij hebben de Nederlanders van vandaag geleerd bekommerd te zijn om hun eeuwige bestemming.

Het iin'ationa',is.me werd door Calvijoi gewekt, immers Calvijn stelde ook het hart boven het brein en het gevoel boven het verstand. Zij hadden waardering voor de middeleeuwse bruids-mystiek van Bernand van Clairveaux. Zo werd hun Refcipmstte kathalieik en hun mystiek denncoratisoh. Zonder het piëtiame is het hedenaagse individualiisme en de spiritualiteit ondenkbaar.
Dit sprak prof. dir. G. Quispel vrljdagmorgen bij de opening van de faculteit in de theologie te Utrecht. Prof. Quispal gaf een toelicbting bij de tentoonstelling, die in het Cemitnaal Museum wordt gehouden. De studenten werd verzocht de tentioonstelling, welke is getiteld „Van Willibrord tot Wereldraad" te bezoeken. Deze tentoonstelling iaat de geschiedenis van Utrecht zien. Bjj diverse tijdperken uit de geschiedienis stond prof. Quispel stil.

TWEEDERDE WERELD
Na dit college kreeg prof. dr. A. J. Bronkhorst het woord, die een evaluatie gaf van de zitting van de Wereldraad van Kerken, 13-23 augustus jl. te Utrecht. Prof. Bronkhorst deed dit aan de hand van zeven punten.
Ten eerste maakte de vengadering van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken de bestaande tegenstellingen duidelijker. In een zo bont gezelschap als de Wereldraad behoeft dit geen verwondering te wekken. Men denkt over verschillende dingen totaal anders. Gaat het in het Evangelie om mystiek of profetie, verzoening of gerechtigheid, kruis of koninkrijk? Of zijn dit geen tegenstellingen? Moet de Wereldraad gericht zijn op de wereld of op de kerk? Verschillend wordt ook gedacht ten aanzien van de grote wereldproblemen. De afgevaardigden van de derde wereld, of van de tweederde wereld, zoals professor Bronkhorst voelt nog steeds niets van de tegenstellingen tussen onderdrukkers en onderdrukten.  
In de tweede plaats Is echter ook de gemeenschap vernieuwd. De Wereldraad gaat de spanningen niet uit de weg. Gemeenschap betekent immers niet, dat je netjes met elkaar omgaat. .Maar het betekent juist, dat je elkaar rechtuit de waarheid zegt. Opnieuw heeft het Centraal Comité allen opgeroepen, de gemeenschap te onderhouden. Tevens bracht Utrecht opnieuw een oproep tot vernieuwing. Achterom zien kan soms voor de kerk levensgevaarlijk zijn, steeds is de Wereldraad bezig geweest met de problemen.

STUDIE
Ze kregen in 1934 oog voor de onderontwikkelde gebieden en men belastte een commissie met de opdraoht hiervan een studie te maken. In 19S6 kreeg men de bevrijdingsbeweging in het vizier en in 1969 werd het anti-racisme-programma aangenomen. Hiermee is niet alles gezegd. De Wereldraad van Kerken is ook bezig met een studie over het geestelijke leven in de kenken en in de Wereldraad.

In de vierde plaats is de invloed van de derde wereld steeds groter geworden. Prof. Bronkhorst illustreerde dit o.a. aan de benoeming van dr. Philip Potter (een negerdoctor) evenals aan Djakarta, als volgende plaats van vergaderen in 1975, de wens om minder afgevaardigden uit de westerlijke lanidien af te vaardigen naar de assemblee en het terugtrekken van de investeringen uit Zuid-Afrika. Hiermee protesteerde de Wereldraad tegen de uitbetaling van lagere lonen aan niet-blanke werknemers.

Ook de verdubbeling van het anti-racisme programma van een half miljoen naar één miljoen dollar noemde hij posiitief ten opzichte van de grotere invloed van de derde wereld. Vervolgens heeft Utrecht laten zien, dat de Wereldraad van Kerken de lijn van Uppsalla '68 wil voortzetten. Het is geen activisitische groep geworden, maar wil wel luisteren naar felle activisitische groeperingen. Ten zesde toonde de Wereldraad algemene instemming bij de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal, dr. Potter. Er waren ook wel andere kandidaten, zeker niet minder belangrijk. Maar de aanneming van dr. Potter was diudeliijk een keus.

RAAD VAN KERKEN
Als laatste punt noemde hij, dat de Wereldiraad ook een wezenlijke stimulans is geweest voor de Raad van Kerken in Nederland. Hij is niet aan de Kerken in Nederland voortbijgegaan. In dit verband was zeker belangrijk de ontmoeting op 19 augustus. Als resultaat kan genoemd worden de oproep om te komen tot een algemene vergadering van kerken in 1974. "We zullen er zeker meer van horen". Tenslotte hield prof. Van Bunnik een meditatie over Openb. 1.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.