+ Meer informatie

Samenwerking Herv. en Geref. diaconieën

2 minuten leestijd

In omstreeks 100 gemeenten is sprake van samenwerking tussen de hervormde en de gereformeerde diakonie(ën), zo blijkt uit een gehouden enquête.
Bij de gezamenlijk hervormd-gereformeerde landelijke enguête werd een vragenlijst toegestuurd aan alle (823) gereformeerde en (1444) hervormde diakonieën, in totaal 2267 adressen. De eerste vraag luidde:
„Bestaan in uw gemeente tussen diakenen van de gereformeerde kerk en diakenen van de hervormde kerk zodanige contacten op ambtelijk terrein, dat gesproken kan worden van een reeds bestaande of een zich aankondigende samenwerking?"
Op deze vraag kwamen ruim 200 bevestigende antwoorden (zeg: ca. 10 procent). Nader bezien: slechts in 13 plaatsen was de samenwerking van dien aard. dat een gezamenlijk antwoord werd ingestuurd. Na vergelijking, correctie en completering van de overige, hervormd en gereformeerd afzonderlijke antwoorden bleven er 95 plaatsen over met hanteerbare gegevens, de al genoemde 13 ingebrepen.
Bij de enguête is niet gevraagd naar de (meer institutionele) samenwerking op het gebied van maatschappelijk werk, gezinsverzorging, bejaardentehuizen enz. Wel ter sprake kwam de ambtelijke samenwerking van diakenen ,,op ander terrein". In vrijwel alle van de 95 plaatsen bleek ook samenwerking op ander kerkelijk gebied: gemeenschappelijke kerkdiensten (81), kanselruil (74), gezamenlijke kerkeraadsvergadering (59), gemeenschappelijk gebruik kerkgebouw (58), gezamenlijk jeugdwerk (37).
Samenvattend bleek dat in ongeveer 550 plaatsen sprake is van de een of andere vorm van hervormdgereformeerde samenwerking in welke uitgesproken of vage vorm dan ook.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.