+ Meer informatie

Ds. A.C. Hofland praeses Gereformeerde Synode

Nederlandse Kerkorde in Duits vertaald

3 minuten leestijd

BAD BENTHEIM - Ds. A. C. Hofland van Delft werd gisteren herkozen als praeses van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit was een van de eerste werkzaamheden van de synodeleden, die in de fraaie Kursaal van het Kurhaus te Bad Bentheim in een eerste zitting bijeen waren.

Eveneens werden in het moderamen van deze synode van Bentheim herkozen dr. H. J. Kouwenhoven predikant te Vlaardingen (scriba) en mevrouw mr. E. Elkerbout (assessor). Als nieuw moderamenlid werd als assessor gekozen ds. P. Schravendeel te Ferwerd.

De dag werd hoofdzakelijk gevuld met het benoemen van commissies, aanwijzing van de commissievoorzitters en benoeming van de leden van de verschillende commissies. De synode is na deze eerste dag weer uiteen gegaan. De volgende zittingen zullen in „De Blije Werelt" te Lunteren gehouden worden en wel van 5 t/m 9 oktober en 2 t/m 6 november.

Op zo'n eerste synodedag worden er ook door allerlei personen toespraken gehouden. Deze keer konden ook de Duitse gasten niet achter blijven. Een Nederlandse synode wordt nu eenmaal niet zo vaak in Duitsland geopend.

Gasten
Tot de gasten van de synode behoorde onder meer prof. dr. H. H. Esser hoogleraar van de theologische faculteit van Munster. Hij is voorzitter van de Reformierte Bund, waarin reformatorische kerken in Duitsland elkaar ontmoeten. Deze Bond is als een nationale afdeling van de WARC, de Wereldorganisatie van reformatorische kerken (die in Geneve zetelt) te beschouwen.

Namens de Evangelisch Altreformierte Kirchen van Niedersachsen werd aan de nieuwe synodepraeses een Duitse vertaling van de Gereformeerde kerkorde aangeboden. Drs. J. van der Reest uit Emlichheim bood het boekwerk met een enkel woord aan. Van der Reest, die namens de Duitse zusterkerken synodelid is, benadrukte dat deze vertaling nodig was.

Deze vertaling toont het spanningsveld, waarin de Altreformierte Kirche zich op dit moment bevindt. Aan de ene kant willen de leden de band met de Gereformeerde Kerken in Nederland niet verbreken, want die kerken zijn we gaan waarderen, aldus drs. Van der Reest. We hebben van hen veel geleerd, door middel van hun literatuur en cursussen.

De laatste vijftig jaren is het gebruik van het Duits in de kerken sterk toegenomen, ja zelfs noodzakelijk geworden. We zullen dan ook steeds meer zelfstandig worden.

Aan de ene kant een oriëntatie naar de Nederlandse Gereformeerde Kerken en aan de andere kant naar de Evangelische Kirchen in Duitsland, een grote opgave. We vragen en rekenen op uw steun, uw interesse en uw gebed. Dat durven we u te vragen, omdat we zelf met moed en vertrouwen aan het werk zijn gegaan, aldus Van der Reest.

Ds. Hofland merkte in zijn korte toespraak ter gelegenheid van zijn herbenoeming op, dat hij graag weer met de synode en het moderamen een nieuwe periode wilde beginnen. We hebben het volste vertrouwen in elkaar. Duidelijk liet hij wel uitkomen dat het werk in de gemeente hem toch wel bijzonder trok.

Ik kan het werk in de gemeente met zijn vele zorgen en problemen niet altijd laten liggen, aldus ds. Hofland.

Jongeren
Het jongeren-synodeberaad hoopt op deze synode van Bad Bentheim weer meer van zich te laten zien en horen. Men hoopt zinvol bezig te zijn met de onderwerpen die de synode gaat bespreken en geen zinloze kritiek te leveren. Het jongeren-synodeberaad is in de plaats gekomen van de jongerensynode, die in 1977 haar werk begon, maar al spoedig als een kaartenhuis in elkaar zakte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.