+ Meer informatie

VS heffen embargo tegen Rusland op

Reagan: ,,Eerst bondgenoten gepolst"

2 minuten leestijd

WASHINGTON — President Ronald Reagan heeft vrijdag meegedeeld dat hij het graanembargo tegen de Sovjet-Unie heeft ingetrokken. In een verklaring van de president is gezegd dat de president het verbod had ingetrokken „na de zaak van alle kanten te hebben bekeken en er diepgaand met zijn adviseurs over te hebben gediscussieerd".

De president zei dat hij al tijdens de verkiezingscampagne van oordeel was geweest dat het embargo, ingesteld door president Carter in verband met de inval van de Sovjets in Afghanistan, moest worden opgeheven.

Oneerlijke last
De verklaring van Reagan begon als volgt: „Vandaag hef ik de beperking op aanvullende verkopen van landbouwprodukten aan de Sovjet-Unie op". In de verklaring werd gezegd dat de Amerikaanse regering alvorens over te gaan tot opheffing van het embargo, de bondgenoten van de VS had geraadpleegd.

Gedurende de verkiezingscampagne gaf Reagan als mening dat het embargo de boeren dwong „om een oneerlijke last" te dragen, voor een beleid dat de Sovjet-Unie weinig schade berokkende.

Nadat Reagan het presidentsambt had aanvaard, was het zijn minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, die tegen de opheffing van het embargo pleitte. Haigs voornaamste argumenten golden de toenmalige voorbereidingen die in de Sovjet-Unie werden getroffen voor een mogelijke inval in Polen.

Opheffing van het Amerikaanse embargo op graanleveringen naar de Sovjet-Unie kan ook de Nederlandse graantelers hogere prijzen bezorgen. Als die opheffing tenminste gepaard gaat met beëindiging van het officiële exportbeleid van de Europese Gemeenschap: naar Rusland geen grotere hoeveelheden graan dan de normale, aldus de mening van het Produktschap voor granen, zaden en peulvruchten in Den Haag.

Nederland is zelf geen grote graanexporteur: van het marktaanbod van tarwe-oogst 1980, zijnde 852.000 ton, ging tot half februari 116.000 ton naar andere EG-landen en 15.800 ton naar Derde-wereldlanden.

Meteen
Vrijdag waren de Russen er als de kippen bij om onderhandelingen over Amerikaans graan te beginnen. Binnen enige uren na de opheffing van het embargo vervoegden onderhandelaars, zij het op laag niveau, zich op het Amerikaanse ministerie van Landbouw in Washington om te spreken over de invoerbehoeften van het Kremlin. Dit werd bekendgemaakt door de Amerikaanse minister van Landbouw, John Block.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.