+ Meer informatie

RECENSIES

3 minuten leestijd

Thomas Boston, En Henoch wandelde met God, Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 122 blz., € 12,90.

De pastor van het zuid-Schotse Ettrick, Thomas Boston (1676-1732), is tijdens en na zijn leven voor velen tot zegen geweest met zijn ernstige en ruime, eerlijke en bewogen prediking. Als één van de twaalf ‘Marrow-men’ is hij een directe erfgenaam van de puriteinen en heeft hij een indrukwekkende rij geschriften nagelaten, die nog lang niet allemaal in onze taal beschikbaar zijn. Aan de lijst met werken die wél vertaald zijn, is nu een klein maar mooi boekje toegevoegd over Genesis 5:24. De vermelding van Henochs wandel met God inspireerde Boston tot een ‘heart-searching’ werkje dat allerlei aspecten over de dagelijkse omgang met de Heere behandelt. Ook in de wijze van behandeling is de puriteinse grondslag onmiskenbaar. Voor iedere christen, en zeker voor een ambtsdrager een waardevol geschrift, ook om je al lezend te laten opscherpen in een tijd waarin de dingen zo gauw versloffen…

David McIntyre, Het verborgen leven van gebed. De levensadem van een christen, Uitg. Groen Heerenveen 2012, 128 blz., € 14,95.

Ds. J. Belder, die dit boekje van een inleiding heeft voorzien, merkt op dat het eigenlijk wel vreemd is dat dit geschrift ruim honderdtwintig jaar op een Nederlandse vertaling heeft moeten wachten (het verscheen oorspronkelijk in het Engels in 1891). Wie kennis neemt van de inhoud, deelt die bevreemding. Naast andere waardevolle boeken en boekjes over het gebed, is wat McIntyre naar voren brengt, beslist een aanwinst. En het is méér dan een werkje om op het nachtkastje te leggen. Wat bijvoorbeeld over de drie kanten aan het gebed geschreven wordt, vraagt om doordenking en praktische verwerking: bidden bevat als het goed is aanbidding, schuldbelijdenis en smeekbede. Ondanks de beperkte omvang bevat dit boekje zoveel, dat je het gerust een paar keer kunt lezen om er geestelijk wijzer van te worden.

A. Moerkerken, De witte bladzijde tussen het Oude en Nieuwe Testament, Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 108 blz., € 14,90.

Die witte bladzijde tussen Maleachi 4 en Mattheüs 1. Die periode van vier eeuwen, door de Bijbelschrijvers ‘overgeslagen’, maar wel gevuld met allerlei gebeurtenissen, die onder meer gevolgen hebben voor het ‘landschap’ waarin we het begin van het Nieuwe Testament aantreffen. Daarover gaat dit boekje van ds. Moerkerken, rector van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. Wat hij schrijft, is uitwerking van collegestof. Het leverde een interessante en rijk geïllustreerde uitgave op, waar in ons kerkverband niet zozeer de predikanten, maar wel de geïnteresseerde ambtsdragers en gemeenteleden hun winst mee kunnen doen. Overigens gaat de schrijver ‘zijn boekje wel iets te buiten’ als hij ook de familie Herodes voor het voetlicht haalt, die zoals u weet met de beide benen in het Nieuwe Testament gestaan hebben. Maar dat zij hem graag vergeven…

H. Russcher, Filippenzen. Brief aan hemelburgers (serie Luisteroefeningen), Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2010, 88 blz., € 9,90.

Dit pocketboekje, oorspronkelijk uitgegeven in 2010, beleefde inmiddels zijn derde druk en dat zegt iets over de bruikbaarheid ervan. De schrijver beoogt met zijn korte verklaring van Paulus’ brief aan de Filippenzen de actualiteit ervan aan te tonen. Immers, zo luidt zijn stelling: ‘de vragen van deze eerste christelijke gemeente op het Europese continent zijn grotendeels de vragen waar we als kerk en gemeente vandaag mee worstelen en hun uitdagingen zijn ook de uitdagingen waar wij voor staan’. Of dat een stelling is die specifiek toepasbaar is op déze brief van Paulus is natuurlijk een zaak waarover je kunt redetwisten. Intussen wordt al gravend in deze vier Bijbelhoofdstukken wel heel veel voor de christen van vandaag aangereikt. Een fris en tegelijk doorwrocht boekje.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.