+ Meer informatie

FINANCIELE ZAKEN

2 minuten leestijd

1. Evangelisatie.

Het streefbedrag wordt f 1,— per ziel in verband met de uitbreiding van het werk.

2. Evangelieverkondiging onder Israël en buitenlandse zending.

De deputaten voor de Evangelieverkondiging onder Israël en de deputaten voor de buitenlandse zending worden opnieuw gemachtigd tot de eerstvolgende generale synode in het najaar een extra collecte van de kerken te vragen voor de hulpdiensten, van welke collecte een derde deel bestemd zal zijn voor de lectuurvoorziening van de Evangelieverkondiging onder Israël.

3. Zeevarenden.

De synode besloot deputaten te machtigen tot de eerstvolgende generale synode om, wanneer de arbeid dit noodzakelijk maakt, de kerken hoogstens eenmaal per jaar een collecte te vragen.

4. Hulpverlening in binnen- en buitenland.

Deputaten werden gemachtigd een collecte te doen houden in de kerken, zo mogelijk met vermelding van een concreet doel.

5. Uitspraak.

De synode besloot de volgende uitspraak te doen:

a. een algemene collecte in de kerken ten behoeve van plaatselijke of regionale belangen mag alleen worden uitgeschreven door de deputaten voor hulpverlening in binnen- en buitenland, die terzake van hun beleid in deze verantwoordelijk zijn aan de generale synode;

b. een algemeen beroep op de offervaardigheid van de kerken voor onderdelen van enige kerkelijke arbeid mag alleen worden gedaan door of met instemming van de daarvoor bestaande deputaatschappen.

6. Algemeen diaconale en maatschappelijke aangelegenheden.

De synode besloot

a. deputaten te machtigen om overeenkomstig de door de synode vastgestelde instructie over te gaan tot de aanstelling van een assistent en daartoe van de kerkeraden c.q. diaconieen een bijdrage te vragen van f 0,55

per lid/dooplid per jaar;

b. deputaten te machtigen de jaarlijkse bijdrage voor de arbeid van de G.S.A. aan de diaconieën te vragen, alsmede voor de afdracht aan de G.S.A. zorg te dragen;

c. de classes te verzoeken over te gaan tot het aanstellen van een diaconaal correspondent.

7. Geestelijke verzorging van de militairen.

De synode besloot deputaten te machtigen f 0,05 per lid/dooplid jaarlijks via de classes te innen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.