+ Meer informatie

Hoe weet ik wat Gods wil is?

5 minuten leestijd

In allerlei omstandigheden kan het een moeilijke vraag zijn: Wat zou nu precies de wil van God zijn? Natuurlijk denken we dan aan het Woord Gods. God maakt immers in Zijn Woord Zijn wil bekend. Toch hebben we daarmee nog niet alles gezegd.

Inderdaad blijft het staan dat God Zijn wil in Zijn Woord bekendmaakt. Denk in dit verband eens aan de grondige uitleg van de Tien Geboden in de Catechismus. Ook hebben we vast te houden aan de genoegzaamheid van de Schrift. God spreekt genoeg in Zijn Woord. Dat neemt inmiddels niet weg dat in sommige concrete situaties niet zomaar uit het Woord is af te lezen wat Gods wil is. Een meisje komt tot de keuze van een levenspartner, een dominee krijgt een beroep naar X, maar hoe weten zij wat de wil van God is?

Omgang met de Heere
Voordat ik nog iets zeg over het Woord en het leven bij het Woord, wil ik wijzen op de kennis van en de omgang met de Heere. We zingen: Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft... Het leven voor Hem, de wandel voor Zijn aangezicht is hier van de grootste betekenis. In de omgang met mensen is het zo dat je iemands wil almeer leert kennen naarmate je hem of haar zelf beter leert kennen. Soms hoefje iemand helemaal niet te vragen naar zijn wil, omdat je hem goed genoeg kent om te weten wat zijn wil is. Iets dergelijks is er toch ook in de levende omgang met de Heere: naarmate er groei is in de kennis des Heeren, wordt ook Zijn wil meer gekend. Tassen haakjes: wat is die kennis van God u en mij nodig door de vernieuwende kracht van de Geest!
In de levende omgang met de Heere laat de Heere de Zijnen soms Zijn ongenoegen blijken over wegen die niet naar Zijn wil zijn. Hij leert het verschil kennen tussen Zijn goedkeuring en Zijn afkeuring. Ook doet echte kennis van God smeken en bedelen om Zijn leiding in allerlei zaken die zich voordoen. Bent u bang voor alle eigen wegen? Mozes kan niet voort met het volk tenzij... de Heere Zelf meegaat! Zou de Heere niet spreken tot Mozes, die voor hem leeft!
In dit verband is de geschiedenis van Saul een aangrijpende waarschuwing. Hij leeft niet oprecht voor God, maar in een bepaalde nood vraagt hij toch naar de Heere. U kent de geschiedenis, de Heere spreekt niet...! Wat een schreeuwende nood is dit zwijgen van God.

Schriftonderzoek
Ook al krijgen we vanuit de Bijbel niet direct antwoord op allerlei vragen, toch is het leven bij het Woord beslissend. Denk ik dan aan het willekeurig opslaan van de Bijbel om in de eerste de beste tekst die je leest een concreet antwoord te vinden? De Heere kan zo werken in bijzondere omstandigheden, maar Hij doet dat meestal niet. Ik zou er tenminste erg voorzichtig mee willen zijn. Er wordt al zoveel gegoocheld met bijbelteksten.
Het voortdurend leven bij en het onderzoek van de Schrift is voor het kennen van Gods wil toch onmisbaar. Hij wil vooral door Zijn Woord zondaren leiden en harten neigen. Vergeet u daarbij niet dat voor het juiste verstaan van de Schrift de bediening van de Heilige Geest nodig is en nodig blijft. Wie in de levende omgang met de Heere meer en meer geworteld wordt in de Schrift zal ook almeer ervaren: Hij spreekt gewis... Schriftgedeelten die tevoren zo gesloten waren, gaan in bepaalde omstandigheden spreken. Soms blijkt dat het Woord indirect toch antwoord geeft op zekere vragen. Dan blijft staan dat bij bepaalde keuzes en beslissingen geen direct antwoord uit de Bijbel wordt ontvangen. En tóch... wie echt verlegen is om de kennis van Zijn wil, zal niet beschaamd uitkomen. De Heere is goed en recht, daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in de weg. Soms sluit Hij, op het gebed om Zijn leiding, een bepaalde weg af en opent Hij een andere. Soms gebruikt Hij een gesprek met iemand. Denk aan Calvijn bij Farel in Genève. Of wordt biddend rust gekregen bij een bepaalde beslissing.

Verzoeking
Zit ik er ver naast, als ik veronderstel dat bij bepaalde keuzes en beslissingen het gevaar vooral schuilt in mijn hart? Als ik een zekere weg op wil, zijn er altijd wel bepaalde tekenen voor aan te wijzen. Heel vroom zeg ik dat God mij een weg wees. Wat ik graag wil uitleggen als een teken van God, kan soms in werkelijkheid een verzoeking van de boze zijn. „Maar dan wordt het wel erg moeilijk", zegt u. Zie het zo: hier blijkt de volstrekte noodzaak van Gods voortdurende leiding, van het altijd weer afgetrokken worden van eigen wegen, van de overmachtige genade Gods, van het geworteld zijn in de Schriften! Het gaat onder andere om de hartelijke bereidheid om dat wat niet Gods wil is op te geven, om mijn eigen hart te wantrouwen, om Gods handen vrij te laten, te bedelen: Heere, leid me toch! Spreek toch!
Zou het dan in 1996 niet meer gelden: Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.