+ Meer informatie

Milieu speelt sleutelrol in Schiphol-discussie

Nog niet duidelijk wie vijfde baan en tweede verkeersareaal gaat betalen

6 minuten leestijd

AMSTERDAM - De komende maanden zal er fors gediscussieerd worden over de milieuaspecten en de kosten van het plan van aanpak voor de luchthaven Schiphol, dat gisteren is uitgebracht. Het plan voorziet in een uitgebreid pakket milieumaatregelen, maar het is nog niet duidelijk wie dat allemaal moet gaan betalen.

Volgens het plan komt er een vijfde baan, evenwijdig aan de Zwanenburgbaan, en op termijn een tweede verkeersareaal buiten het huidige banenstelsel. Daarmee kan Schiphol ruim 50 miljoen passagiers per jaar verwerken en 4,5 miljoen ton luchtvracht in het jaar 2015, tegen respectievelijk 16 miljoen passagiers en 600.000 ton luchtvracht nu. De kosten die met het plan zijn gemoeid, worden geraamd op 22 miljard gulden, waarvan 12,5 miljard gulden direct aan de luchthavenuitbreiding te relateren kosten zijn.

Het plan schept nog geen financiële verplichtingen voor de betrokken partijen. Afspraken over verdeling van die kosten zullen worden geregeld in het zogenoemde eindconvenant dat naar verwachting zal worden gesloten in februari. De bij het plan betrokken partijen zijn de ministeries van verkeer en waterstaat, VROM, economische zaken, binnenlandse zaken, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, de luchthaven en de KLM.

De bestuurders die direct bij het maken van het plan betrokken zijn geweest, de Noordhollandse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening mevrouw Margreet de Boer, de Amsterdamse wethouder P. Jonker en zijn collegawethouder J. Kroon uit Haarlemmermeer, zullen het plan nu voorleggen aan respectievelijk Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraden van Amsterdam en Haarlemmermeer.

Aan de hand van het commentaar dat op het plan komt, kan het worden aangepast. Zodra het kabinet voornemens is het eindconvenant mede te ondertekenen, krijgt de Tweede Kamer ook de gelegenheid zich over het plan uit te laten. Daarna pas kan het eindconvenant worden gesloten.

Schiphol krijgt twee parallelle banen en een tweede verkeersareaal. Fen droom voor een ieder die de rente moet verrekenen met de ontvangen rente (salderen) om voor aftrek in aanmerking te komen.

Fiscale aspect

Hij stelt dat het geleende geld wordt gebruikt voor aanschaf van duurzame consumptiegoederen en dat het daardoor bijdraagt aan een „normale economische groei". Het principe van aftrek van betaalde rente wordt ter discussie gesteld, nadat premier Lubbers dat al heeft gedaan met betrekking tot de hypotheekrente, aldus mr. Stap. Dat op zichzelf verontrust hem meer dan de gevolgen van het afschaffen van de belastingaftrek voor cpnsumptief krediet. „De aftrekbaarheid speelt bij de beslissing van de consument niet zo"n gek grote rol. Niet veel consumenten zouden zich hierdoor laten weerhouden. Ook bij de acceptatie van de lening wordt nauwelijks gelet op het fiscale aspect".

De VFN ziet dan ook geen reden om nu in het geweer te komen tegen de staatssecretaris, maar wil zich eventueel wel aansluiten bij protesten van bij voorbeeld leveranciers of consumentenorganisaties. luchthaven het liefst zo veel mogelijk ziet groeien. Alle grote nieuwe luchthavens die momenteel in de wereld in ontwikkeling zijn, krijgen twee van die parallelle banen, die een luchthaven in staat stellen tegelijkertijd twee vliegtuigen te laten landen en opstijgen.

Schiphol, zo wordt in het plan gesteld, heeft de vijfde baan niet nodig om te kunnen groeien naar de eindprognose van 50 miljoen passagiers per jaar, maar uitsluitend als milieubaan, om woongebieden te ontlasten.

Mevrouw De Boer lichtte gisteren al een tipje op van de sluier die nog hangt over de discussies die de komende maanden gevoerd gaan worden. Wie zal het tweede areaal op Schiphol, de vijfde baan en ten gevolge daarvan de kettingreactie aan milieu- en infrastructuurvoorzieningen allemaal betalen? Met name de door de provincie in het kader van het plan bedongen milieumaatregelen kosten veel geld. De kosten van landschappelijke verfraaiing van de omgeving van Schiphol worden geraamd op 279 miljoen gulden. De kosten voor de benodigde geluidsisolatie aan woningen zijn in het plan begroot op 200 miljoen.

De aanleg van de vijfde baan -die overigens ook wel de "milieubaan" wordt genoemd, omdat hij de geluidhinder voor omwonenden moet verminderen- kost 520 miljoen gulden. Het valt niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld Provinciale Staten aanvullende eisen op milieugebied zullen stellen die de kosten verder doen toenemen.

De luchthaven is dan ook, zo blijkt uit haar reactie op het plan, kennelijk een beetje geschrokken van de (milieu:)kosten van het groeien naar een "mainport", een luchthaven van wereldformaat, en in elk geval een van de vier grootste in Europa.

Harde garanties

In kloeke bewoordingen schetste mevrouw De Boer de positie van de provincie in de hele touwtrekkerij om de uitbreiding: keiharde garanties voor het paal en perk stellen aan de milieuoverlast en daarnaast een pakket van aanvullende maatregelen variërend van nieuwe recreatiegebieden tot een systeem voor controle op het overschrijden van geluidnormen.

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer lieten zich gisteren aanmerkelijk minder militant over het plan uit. „Uiteindelijk gaat het toch om een totaalafweging en niet meer alleen om je eigen belang", zei de Amsterdamse wethouder van economische zaken, P. Jonker. ..Na een jaar praten moet je constateren dat dit kennelijk de balans is", voegde zijn Haarlemmermeerse collega J. Kroon (Openbare Werken) er aan toe.

De regeringspartijen lieten zich gisteren eveneens positief uit over het plan. Maar ook CDA-woordvoerder Van Vlijmen wilde wel duidelijk gezegd hebben dat de kostenramingen in het plan slechts als een prognose mogen worden beschouwd.

Vijfhuizen

Badhoeverdofp

geplande | vijfde baan

Er kan dus nog tot pakweg februari aan het plan gesleuteld worden. Maar al te lang moet het allemaal niet duren, vindt vooral de KLM. „Geen woorden maar daden, want de concurrentie zit niet stil", zo reageerde een KLM-woordvoerder gisteren. De KLM „kan leven" met het feit dat drie van de vier banen 's nachts zo goed als gesloten zullen zijn voor vliegverkeer. De luchtvaartmaatschappij schaart zich achter het in het plan bereikte compromis.

De kritiek van de milieubeweging richt zich met name op de beslotenheid waarin het plan tot stand is gekomen. Volgens woordvoerder B. Wiedemeijer van het Platform Leefmilieu Schiphol (waarin comités van omwonenden van de luchthaven zijn verenigd) ontbreekt dan ook een wettelijke basis aan de principe-afspraken die de betrokken bestuurders. Schiphol en de KLM met elkaar in het kacjer van het plan hebben gemaakt.

Volgens Wiedemeijer zal de hinder van Schiphol, die zich nu voor een groot gedeelte aan de oostkant van de luchthaven concentreert, zich steeds meer in het westen van de regio rond Schiphol gaan voordoen als er een vijfde baan en een nieuw luchthavenareaal ten westen van het huidige banenstelsel komen.

De stichting Natuur en Milieu, die zich in het verleden intensief met de voorgenomen uitbreiding van Schiphol heeft bemoeid, noemt het plan . van aanpak een „mi.s.ser van de eerste orde". Volgens de organisatie is het onbegrijpelijk dat Schiphol zich vastklampt aan het „najagen" van nog meer vliegverkeer.

Geluidhinder, stankoverlast, slaapverstoring en dergelijke zullen alle toenemen, aldus de organisatie. Meer woningen isoleren is dan slechts een „doekje voor het bloeden". De keuze is nu aan de politiek, zo stelt Natuur en Milieu. De organisatie wijst erop dat Schiphol geen uitzondering mag vormen op de doelstellingen die overheid en parlement zich hebben gesteld in het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP-Plus).

SPAREN?

HOGE RENTE? PERSOONLIJK ADVIES?

ONZE TARIEVEN NU:

Dagelijks opvraagbaar: 6.90 % 1 jaar vast 7.75 % 5 jaar vast 8.75 %

'Voor andere spaarvormen of verder©' .fe^

informatie bel of schrijf: M^j^,iM&Êk\

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.