+ Meer informatie

Geroepen tot werkers van het laatste uur

PROF. GRAAFLAND VOOR IZB:

3 minuten leestijd

PAPENDRECFIT — De apostelen waren werkers van het eerste uur. Wij worden geroepen tot werkers van het laatste uur. Aldus prof. dr. C. Graafland vrijdagavond in „De Ark" te Papendrecht tijdens een zendingsdienst na afloop van de jaarvergadering van de Hervormde Bond voor inwendige zending op geref. grondslag. (IZB)

In het openingswoord van de jaarvergadering sprak voorzitter ds. J. van de Heuvel uit Ede de leden toe uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. De apostel spreekt hier over de heiliging van het leven. In Colosse waren er velen die alleen maar bedenkingen hadden tegen datgene wat beneden is. Hun godsdienst bestond enkel maar uit regels en wetten. Dit werkt alleen maar tot verzadiging van het vlees.

Maar de apostel Paulus wil zeggen er is iets verborgen wat geopenbaard zal worden. Dan moet men van al die uiterlijkheden af en zal een leven worden geopenbaard in Christus. Zo wijst de apostel erop dat men moet bedenken de dingen die boven zijn.

Actief
In het afgelopen jaar 1980 heeft de IZB zich op verschillende terreinen actief bezig gehouden. De secretaris van de Bond, prof. dr. C. Graafland citeerde enkele punten uit het jaarverslag. Een belangrijk onderdeel is het werk van 20 evangelisten. De IZB wil de evangelisten die hij in dienst heeft zoveel mogelijk laten werken onder de kerkordelijke mogelijkheden. De begeleiding van de evangelisten gebeurt door een plaatselijke commissie waarin meestal de predikant en de kerkeraad zitting hebben. De persoonlijke begeleiding wordt vanuit de staf van de IZB geregeld.

Naast het gewone evangelisatiewerk werkt de Bond ook onder verslaafden. Vanuit de IZB zijn er pogingen ondernomen om te komen tot een eigen opvangcentrum voor verslaafden, maar helaas bleek al spoedig dat een goed centrum niet tot de mogelijkheden behoorde. Het jaarverslag vermeldde dat de Bond in het jaar 1980 een ledenwinst van 2359 leden boekte.

Uit de verkiezing voor het nieuwe bestuur blijkt dat ds. J. van 't Ende wordt opgevolgd door ds. G. de Fijter uit Sebaldeburen, prof. dr. C. Graafland door ds. W. Dekker uit Loenen a/d Vecht en ds. J. Vroegindeweij door ds. J. C. de Bie uit Papendrecht. Voor de uitbreiding van het bestuur werd gekozen de heer S. van Groningen uit Emmeloord.

Dienst
Na de ledenvergadering werd er een zendingsdienst belegd in de naast „De Ark" gelegen Sionskerk. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het interkerkelijk koor Nieuwpoort-Langerak onder leiding van Jan van der Driest, terwijl het orgel werd bespeeld door Frans van Tilburg. Ds. L. Westland sprak in de zendingsdienst over het thema „1982 evangelisatorisch jaar".

De IZB zal zich bezighouden met drie punten. Ten eerste opdracht, persoonlijke evangelisatie, ten tweede jongerenevangelisatie en ten derde dienende getuigen. Voor het evangelisatorisch jaar 1982 wordt door de Bond als thema gekozen „Een andere weg".

De scheidende secretaris van de IZB, prof. dr. C. Graafland, sprak over het onderwerp „De christelijke gemeente, een arbeidersvolk". Prof. Graafland vergeleek het werk in het koninkrijk van God met de arbeidersmarkt zoals wij die in onze tijd kennen. Volgens de meditator zijn er twee mogelijkheden op de arbeidersmarkt van het koninkrijk Gods. Of we zijn werkende of we staan volledig, aan de kant. Een andere mogelijkheid is er niet. We zijn nu in de laatste uren en de anti-christ gaat zijn macht en toon uitspelen. Het is nog een wonder dat de Heere uitgaat om arbeiders te zoeken. Wij worden geroepen tot werkers van het laatste uur, aldus prof. dr. C. Graafland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.