+ Meer informatie

Nieuwe behuizing Bijbels museum biedt perspectief voor toekomst

IN NBG GEBOUWEN AAN HERENGRACHT

5 minuten leestijd

In de twee huizen aan de Amsterdamse Herengracht die bijna een eeuw lang centrum waren van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt hard gewerkt aan de verbouwing voor de toekomstige huisvesting van het Bijbels museum. In april van het volgend jaar hoopt de "Stichting Bijbelwerkplaats" haar nieuwe gebouw te openen. Deze stichting werd in het leven geroepen door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.

Langzamerhand is de functie van het museum enigszins verschoven. Er komen de laatste tientallen jaren steeds meer scholieren onder leiding van hun docenten om in het museum te zien waarover in de godsdienstles is verteld. Het aantal bezoekers groeit nog steeds. In 1973 werd de 10.000 ruimschoots overschreden. Soms is het bijna een onhoudbare situatie, wanneer groepen van vijftig tot honderd personen tussen de dicht opeen geplaatste voorwerpen in het souterrain hun weg zoeken. Maar die tijd is bijna voorbij.
Het Bijbels Museum heeft - in vergelijking tot andere musea - al een respectabele leeftijd. Ongeveer honderd jaar geleden werd een begin gemaakt door ds. L. Schouten, gedurende een aantal jaren predikant te Utrecht. In zijn pastorie had hij de eigen collectie .,Bijbelse voorwerpen" tentoongesteld, die met grote ambitie waren bijeen gebracht. In zijn particulier museum ontving ds. Schouten ministers en vorsten. Na enkele omzwervingen werd het museum vijftig jaar geleden overgenomen door de „Centrale Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk". Het kreeg onderdak in Amsterdam in het souterrain van het kantoorpand van de „Centraal Bond" tussen Stadhouderskade en Hemonylaan.

TENTOONSTELLINGEN
Wanneer in 1975 het vernieuwde museum aan de Herengracht wordt geopend, is dat waarschijnlijk een eerste fase van de vernieuwing en uitbreiding. Er wordt verwacht, dat in de toekomst nog meer ruimte vrijkomt. Er zijn plannen voor wisselende tentoonstellingen, waarin vooral archeologische vondsten functioneel worden geëxposeerd, dat wil zeggen op thema bijeengebracht en geplaatst.
Er zijn plannen in de toekomst ook in andere plaatsen te werken vanuit de Bijbelwerkplaats/Bijbels Museum. Er is kans, dat volgend jaar al iemand met verenigingen, kerken en scholen op andere plaatsen in het land contact kan zoeken om met de mensen zelf een tentoonstelling op te bouwen, ergens in een stad, in een kerk of bibliotheekzaal. Een tentoonstelling op een bijbels thema, grotendeels van voorwerpen door de mensen zelf gemaakt, maquettes en tekeningen, voorwerpen van klei en mozaïek. In de prachtige grote zaal, oorspronkelijk feestzaal van de vijf Cromhouthuizen, kunnen in de toekomst 's avonds of in de weekends programma's worden gebracht, die op één of andere wijze betrekking hebben op Israël en de bijbel.
Het museum zal in 1975, wanneer het wordt geopend, allereerst beschikken over een viertal tentoonstellingsruimten. In elke ruimte wordt een kleine expositie opgebouwd op een afzonderlijk thema; de verschillende themata zijn aspekten van het ene hoofdthema: achtergronden van de bijbel. In elke ruimte zullen bezoekers ook aan het werk kunnen gaan. Men stelt zich voor dat kleine groepen scholieren spelen met opdrachten, die aansluiten bij de verschillende onderwerpen, die in een ruimte aan de orde worden gesteld. In één ruimte is het thema „Het dagelijks leven in de tijd van de bijbel". Naast het geëxposeerde materiaal zullen jongeren kunnen spelen met losse bouwelementen en daaruit décors samenstellen.

TABERNAKEL
De grootste zaal, die beschikbaar is, op de eerste verdieping, zal een expositie over de joodse godsdienst doen zien. Het grootste deel van de bestaande collectie zal daar een plaats krijgen. De grote tabernakel, nog altijd het meest fraaie museumstuk, wordt opgesteld in een donkere ruimte. Door middel van een klankbeeld op de band, in verbinding met een aantal kleine spots, wordt toelichting gegeven.
Waar het museum oefenterrein kan zijn voor onderwijs meende de nieuwe stichting, de informatie ten dienste daarvan zo breed mogelijk te moeten geven. Begin 1974 is begonnen met het verzamelen van uitgaven voor catechese en godsdienstonderwijs, in het bijzonder waar dit onderwijs zich wil oriënteren aan de Bijbel. Het materiaal voor zondagscholen, gesprekskringen en voor het omgaan met de Bijbel in huiselijke kring behoort daarbij. Uitgevers en werkgroepen hebben welwillend hun uitgaven beschikbaar gesteld en er is nu een bijna compleet overzicht bijeen gebracht van boekuitgaven voor leerling en docent, audio-visuele middelen, illustratiemateriaal, losbladige uitgaven en contacten worden gelegd met docenten, die bereid zijn lesverslagen op de documentatie-afdeling ter inzage te leggen voor bezoekers. Er is een speciaal contract opgesteld voor hen die hun materiaal ter inzage geven. Vooral wanneer het methodes zijn, die voor uitgave in aanmerking komen, kan bemiddeld worden tussen auteur en uitgever.

Al het aanwezige materiaal wordt beschreven, zodat bezoekers in de catalogus een voorlopige keuze kunnen maken door uit te selecteren wat aan de hand van beschrijvingen aan hun eisen blijkt te voldoen. Daarmee is het niet nodig elke uitgave uit de kast te nemen voor een eerste verkenning.
In de praktijk blijkt, dat bezoekers toch enkele uren voor een bezoek moeten reserveren om dat zinvol te maken. Er is nu reeds aan de Herengracht een studiezaal beschikbaar voor de bezoeker die zich op de hoogte wil stellen van wat er in Nederland te vinden is.
Veel van de realisering van deze plannen hangt af van de beschikbare financiën. De huizen aan de Herengracht bieden mogelijkheden. Amsterdam zal met het vernieuwde en uitgebreide Bijbels Museum een plaats méér hebben die mensen trekt naar de hoofdstad. Juist oök anderen dan de gewone toeristen kan men hier verwachten.
In het kader van de viering van Amsterdam 700 jaar, in 1975, hoopt men groepen mensen een dagprogramma aan te bieden, waarin naast het museumbezoek nog een bezoek aan één van de Amsterdamse kerken en een (orgel-) concert is opgenomen. Er zullen mogelijkheden zijn met de rondvaartboot het museum te bereiken.
Het toekomstige Bijbels Museum zal als „Bijbelwerkplaats" een veelvoudige functie hebben: evenals in de afgelopen honderd jaar zal het museum zijn, maar ook vormingscentrum, informatiecentrum voor Bijbelonderwijs, oefenterrein voor verwerking van informatie over en uit de Bijbel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.