+ Meer informatie

Ideeën dokter Moerman winnen steeds meer veld

3 minuten leestijd

In veel gevallen werden echter verbluffende resultaten bereikt met de Moerman-therapie, die via het houden van een dieet en het toedienen van bepaalde stoffen is gericht op het herstel van zijn natuurlijke afwaermechanisme in het lichaam.

Stellingen
, In zijn Zwolse rede heeft dokter Moerman nog eens, in+waalf stellingen, uiteengezet waarop zijn therapie is gebaseerd. Bij het lezen van deze stellingen dient men te weten, dat de conclusies, van de kankertherapeut zijn ontleend aan zijn onderzoekingen met postduiven. Wij lichten enkele belangrijke punten uit deze stellingen: • In een volkomen gezond lichaam zijn nog nooit kankercellen geconstateerd. • Wanneer men een gezonde postduif, inspuit met levende kankercellen, afkomstig vön een zieke post,duif, lijdende aan kanker, gebeurt er niets. De duif gaat niet dood, integendeel de stofwisseling van die duif vernietigt de ingespoten kankercellen. • Op ter dood veroordeelde misdadigers. In de Amerikaanse Ohio-gevangenis is dit experiment herhaald. Men verkreeg hetzelfde resultaat. • De vorige punten dwingen tot de mening, dat in een gezond lichaam een onderdrukker en een afweersysteem bestaan, die beletten, dat er in dat lichaam een kankertumor ontstaat. • Postduiven kunnen, evenals de mens wel kanker krijgen, maar onderzoekingen hebben aangetoond dat dan eerst een daling van de gezondheidstoestand heeft plaatsgevonden, waardoor dè onderdrukker en het afweersysteem zijn gebl kkeerd of uitgeschakeld.

• Dit hier een neiuwe zienswijze op het kankerprobleem, omdat hietr de blik wordt gericht op het begin van de ziekte. Dit in tegenstelling tot de oude zienswijze waarbij slechts wordt gekeken naar het eindsymptoom van de ziekte: de tumor. • Verticaal gezien schommelt de gezondheid van de mens tussen twee polen. De bovenste pool noemt Moerman vitaliteit, de onderste pool mortaliteit. Wanneer in de stofwisseling van een mens een tekort ontstaat aan stoffen, die nodig zijn voor een ideale gezondheid, dan zal deze mens zich niet meer ,,fit" gevoelen en klagen over ongemotiveerde vermoeidheid en lusteloosheid. Ongetwijfeld is hierbij een teruglopen van het oxydatievermogen van de cellen een zeer belangi-ijke factor. • Proeven met postduiven hebben onmiskenbaar bewezen dat 8 stoffen (vitamine A,B-complex, C,E,citroenzuur, jodium, zwavel en ijzer) noodzakelijk constant gezondheid, de voeding aanwezig moeten zijn voor het behoud van een ideale gezondheid.. Een chronisch tekort aan deze stoffen leidt tot verminderde oxydatie in de cellen, ten gunste van de gisting. Op deze wijze wordt de weg vrijgemaakt voor het ontstaan van kankercellen.

Vandaar dat dokter Moerman zegt: „De postduif onthult het raadsel van de kanker."

De therapie, die dokter Moerman heeft ontwikkeld ter bestrijding van kanker is door de officiële wetenschap nog steeds miskend. Toch zijn er tekenen die er opwijzen dat dit gaat veranderen. Onlangs verklaarde de dubbele Nobelprijswinnaar prof. Linus Pauling,,grote bewondering te hebben voor de bijdrage van dokter Moerman aan de oplossing van het kankerprobleem".

Amnesty

In Nederland werd enkele jaren geleden de stichting ,,Amnesty" opgericht. Deze stichting, die inmiddels duizenden leden heeft tracht erkenning te vinden voor de Moerman-therapie. Men beschikt tevens over adressen van doktoren, die volgens deze methode werken. Dat de belangstelling in de medische wereld snel groeit blijkt duidelijk uit het feit, dat een veertigtal artsen lid zijn van „Amnesty". Het telefoonnummer van de vereniging is 08819-1579.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.