+ Meer informatie

Kritische geluiden bij matig optimisme

Commentaren op verwachtingen CPB

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Van diverse zijden werd gisteren commentaar gegeven op de verwachtingen voor de toekomst (zie pagina vijf) die het Centraal Planbureau gisteren heeft gepubliceerd. Bij het gematigd optimisme van het CPB worden kritische kanttekeningen gezet. Betreurd worden de sombere verwachtingen inzake de werkgelegenheid.

Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond heeft de conclusie getrokken dat de economische vooruitzichten in het teken staan van een langzaam verder gaand conjunctureel herstel.

Dit herstel is volgens het NCW vooral te danken aan de opleving in de bouwnijverheid. Maar in een aantal andere sectoren in het bedrijfsleven gaat het nog niet best, het afbrokkelen van de werkgelegenheid in die sectoren is er de weerslag van, aldus het NCW.

De christelijke werkgevers vinden dat het CPB de internationale ontwikkelingen optimistisch inschat. Een lagere export en hogere grondstofprijzen moeten niet uitgesloten worden geacht. De NCW acht het noodzakelijk dat het regeringsbeleid gericht blijft op matiging van de kosten. Pas dan kan het concurrentievermogen van het Nederlandse produkt op de binnen- en buitenlandse markten verbeteren.

„Ook het VNO houdt rekening met een verdere conjuncturele verbetering in het lopende jaar", aldus dit werkgeversverbond in een eerste reactie. „Het VNO heeft echter enige aarzeling ten aanzien van de verwachtingen omtrent de exportontwikkeling, mede in verband met de gevolgen van de opgetreden waardevermeerdering van de gulden".

,,Het weer toenemen van de werkloosheid in de loop van 1977 en ook de daling van de industriële werkgelegenheid in 1976 en 1977 met totaal zeventigduizend arbeidsplaatsen", zo merkt het VNO verder op, ,,laten evenwel zien dat de structurele problemen van onze economie onverminderd blijven voortbestaan".

,,De kwetsbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven wordt daarmee nog eens onderstreept".

CNV

Het CNV vindt het belangrijkste positieve punt in de verwachtingen van het CPR voor 1977 een verdergaande afzwakking van de prijsstijging. Gelet op de prijscijfers tot nu toe is de verwachte 6,5 procent echter alleen te bereiken als het tempo van de prijsstijgingen in de loop van dit jaar via een strak prijsbeleid drastisch wordt afgezwakt.

Het CNV deelt met het CPB en de FNV het pessimisme met betrekking tot de werkgelegenheid. Het is voor het CNV zelfs nog maar de vraag of het vrij hoog gestelde doel van 150.000 werklozen in 1980 nog wel kan worden gehaald. Het arbeidsmarktbeleid zal meer dan tot nu toe moeten worden gericht op de jeugdwerkloosheid en de langdurig werklozen.

Middenstand

De verwachting voor 1977 voor het midden- en kleinbedrijf kan, volgens een binnenkort door het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf te publiceren rapport dat mede is gebaseerd op het donderdag gepubliceerde Centraal Economisch Plan 1977 van het Centraal Planbureau, globaal worden getypeerd door: enige stijging van de inkomens van zelfstandigen, lichte verbetering van de rendementspositie. Aldus heeft het Economisch Instituut donderdag meegedeeld.

De rendementsontwikkeling, gemeten aan de winstgevendheid, blijkt, volgens het EIM, in de afgelopen jaren zowel in de sector detailhandel als in de sector ambachten voortdurend te zijn verslechterd.

Voor 1977 verwacht het EIM op dit punt een lichte verbetering, maar deze zal geringer zijn dan voor het bedrijfsleven als geheel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.