+ Meer informatie

Diakonale Handreiking

2 minuten leestijd


Plaats en taak aan de diaken

De Redactieraad van Ambtelijk Contact is gaarne ingegaan op de wens van Deputaten voor Algemene Diaconale en Maatschappelijke Aangelegenheden een nummer van dit blad geheel ter beschikking te stellen van dit deputaatschap voor een bespreking van de plaats en de taak van het diakonaat in deze tijd. Daarvoor is het maartnummer gekozen. De redactieraad vertrouwt, dat dit speciale nummer de aandacht zal krijgen, die het verdient.


Deputaten voor Algemene en Diakonale aangelegenheden hebben in hun vergaderingen meermalen de vraag overwogen, op welke wijze zij het diakonaat in onze kerken zouden kunnen dienen en stimuleren. Daarbij werd de gedachte geopperd om een diakonaal handboekje samen te stellen, waarin de verschillende aspecten van het diakenambt behandeld zouden worden.

Het is duidelijk dat de diakenen zich voor nieuwe taken gesteld zien. Dit is niet pas zo geworden na de invoering van de Algemene Bijstandswet. Reeds voordien is men gaan inzien dat het diakonaat een taak heeft bij de opbouw van de gemeente, in het dienstbetoon jegens elkander en bij de hulpverlening op maatschappelijk terrein.

Het leek ons goed van deze verschillende aspecten een beknopte beschrijving te geven. Zo vindt men in de volgende bladzijden deze onderwerpen besproken:

1. Bijbelse gegevens over de diaken

2. Verkenning van het diakonale terrein

3. De diaken en de gemeente

4. Interne verhoudingen in de diakonie

5. Diakonie en overheid

6. Nieuwe taken van het diakonaat.

Deze opzet maakt dit geschrift tot een heel ander dan het rapport van de Gereformeerde Deputaten voor de bestudering van de grondslagen en werkzaamheid van het diakonaat, hetwelk eind 1964 uitkwam, toen de voorbereiding van dit geschrift reeds in een ver gevorderd stadium was.

Deze publicatie is niet bedoeld als een cursus voor de diakenen. Wij willen de diakenen graag oriënteren over hetgeen van hen verwacht mag worden. Zij kunnen eigen activiteiten toetsen aan deze gedachten en daaruit wellicht conclusies trekken die hun arbeid ten goede komen. Verder kan dit geschrift broeders, die voor het eerst het ambt van diaken gaan vervullen oriënteren over wat hun wacht en wat van hen verwacht wordt. Men zou dit een diakonaal handboekje kunnen noemen; maar zeker niet HET diakonale handboekje. Wij geven er de voorkeur aan van een DIAKONALE HANDREIKING te spreken.

Deputaten voor Algemene Diakonale en Maatschappelijke Aangelegenheden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.