+ Meer informatie

UTRECHT

2 minuten leestijd

een protocol de intentie vastgelegd gezamenlijk oplossingen te zoeken voor allerlei problemen en vraagstukken die zich aandienen in het handelsverkeer. Die formalisering van onze contacten moet je plaatsen in het tijdsbeeld. Er kwam meer interes-' se voor het zaken doen met het Oostblok. Veel westerse bedrijven openden gesprekken over de vorming van joint-ventures. Dat alles vroeg ook van ons een actievere rol". Faber wijst er overigens op, dat er tot op heden weinig joint-ventures operationeel zijn en nog minder op een succesvolle wijze. „Het Oostblok was niet echt voorbereid op dergelijke samenwerkingsverbanden".

Een soortgelijke overeenkomst heeft Rabo met Agroprombank, een bank in de Sowjet-Unie die vooral de agrarische sector bedient. Materieel gezien is die relatie van beperkte betekenis, want die financiële instelling mag geen zaken doen in buitenlandse valuta. Bovendien ontbreekt het haar aan capabele mensen voor dat werk.

In Polen is Rabo sinds eind vorig jaar betrokkep bij het ontwikkelen van een coöperatief landbouwkredietsysteem. Zij verstrekt op commerciële basis adviezen. Verzoeken van gelijke strekking zijn ook ontvangen vanuit Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Roemenië. De Rabobank profiteert in dit verband van haar internationale bekendheid als coöperatieve financiële instelling.

Adca-bank

In de DDR ten slotte beschikt Rabo binnenkort over een eigen vestiging. Haar dochteronderneming Adca, aangekocht in 1984, opent namelijk een kantoor in Leipzig. Deze bankorganisatie is tot op dit moment vertegenwoordigd in zes grote Westduitse steden, waaronder Berlijn. Vroeger had zij haar hoofdzetel in Leipzig. In 1945 werd die echter gesloten en onteigend door de Sowjetbezettingsmacht. Vanwege de historische band heeft Adca een goede entree op de Oostduitse markt. Haar kantoren in Leipzig en Berlijn krijgen tot taak ondernemers op weg te helpen in de DDR. Ook zullen zij zich richten op lokale bedrijven, met name in de agro-sector, die zich op westerse leest schoeien.

Rabo studeert concreet op nog meer vestigingen in het Oostblok. Faber: „Het gaat ons niet om een stukje prestige. Er moeten goede zakelijke redenen zijn om daar iets te beginnen. In de DDR achten wij die zeker aanwezig. Voor wat de andere landen aangaat, wordt dat nader onderzocht". Dit is het vijfde artikel in een serie over handelsactiviteiten van Nederlandse Oost-Europa. bedrijven in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.