+ Meer informatie

Zoveel hoofden...

4 minuten leestijd

Almere
In Terdege van 24 juli 1996 heb ik met veel belangstelling gelezen wat drs. R. van Kooten in "Beurtelings" schrijft over zijn preekbeurt in Almere. In de tweede kolom schrijft hij onder andere: Maar hoe ligt dat voor de gereformeerde prediking?... „Ik weet dat er een boekhandel annex evangelisatiepost is, die bemand is door mensen die behoren tot de Gereformeerde Gemeenten. Maar dan houdt mijn kennis op"... Dan vervolgt de schrijver: „Is er iets vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken? Vanuit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt? Of rijden al deze mensen zondags naar hun moederkerk in Bussum, Huizen of weet-ikwaar?" Wat jammer dat hier uw kennis omtrent de gereformeerde prediking ophoudt. Ik ben dan ook dankbaar dat ik uw kennis wat kan verdiepen. In het Handboek 1996 van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt lees ik op blz. 95 dat Almere een vrijgemaakte gemeente heeft met 526 zielen, een eigen predikant, een eigen kerkgebouw, ja zelfs een eigen school. Kerkdiensten: ledere zondag 9.30 uur en 16.30 uur in het eigen kerkgebouw. Parkwij klaan 44, Almere- Stad. U zult ongetwijfeld inlichtingen kunnen verkrijgen bij de scriba, br. A. Warners, tel. 036-5373917. Voor wat betreft de Christelijke Gereformeerde Kerken moet ik helaas het antwoord schuldig blijven, maar ik vermoed dat ook deze kerk in Almere aanwezig zal zijn.

D. Bijl, Middelburg

Collecte Baarn
Op de Terdege-dagtochten die een vorstelijk karakter hadden werd onder meer een bezoek gebracht aan de Pauluskerk in Baarn. De kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Baarn ca. wil de bezoekers hartelijk danken voor de opbrengst van de collecte die gehouden werd. De ƒ 783,60 wordt gebruikt voor de restauratie van het orgel.

W. de Feyter, voorzitter

Kwaliteit en rompslomp
In Terdege van 26 juni reageert dhr. G. Roos (onder meer lid van Deputaatschap Bijzondere Noden) op het interview dat dhr. H. de Vries met ds. M.A. van den Berg en mij hield over de missie Woord en Daad.
Dhr. Roos bekritiseert via citaten twee onderdelen van het interview. Beide citaten staan op naam van dhr. De Vries, de auteur.
Dhr. Roos kan als hoofd kerkredactie bij het RD echter weten dat ook Terdege de tekst van interviews ter beoordeling voorlegt aan geïnterviewden. Ds. Van den Berg en ik gingen akkoord met de tekst. Daarom voelen we ons in de kritiek op de auteur mede aangesproken. Allereerst de opmerkingen over kwaliteit van de hulpverlening. Hiermee wilden we aangeven dat onze achterban ook op het gebied van diaconaat meer en meer kwaliteitsbewust wordt. Dat merken we uit de vragen die we krijgen.
Dit dwingt alle diaconale organisaties tot een goede besteding van gelden. We hebben niet meer, maar vooral niet minder willen zeggen. De conclusie van dhr. Roos dat wij suggereren dat kerkelijke hulp van mindere kwaliteit is, delen we dan ook niet.
Zijn tweede commentaar betreft onze kritiek op het feit dat hulpverleningsinstanties binnen diverse kerkverbanden bij hun leden het exclusieve recht claimen voor werving van geld om dit overzee diaconaal te besteden. Diaconaal geld moet dan via de eigen kerkelijke hulpverleningsorganisaties ('de kerkelijke weg') stromen. We vinden dit steekhouden als het geld ook in een directe kerkelijke relatie besteed wordt. Dat laatste nu is niet het geval. En daarop richt zich onze kritiek. Het komt nu voor dat deze kerkelijke diaconale organisaties financiële steun geven aan particuliere organisaties in binnen- en buitenland. Onzes inziens een omweg.
Het motief voor deze werkwijze is ons, ondanks vragen in gesprekken, nooit expliciet uitgelegd. De logica ontgaat ons.
Vandaar dat de auteur het stempel 'rompslomp, die niets toevoegt' gebruikt. Vandaar dat wij de tekst van het interview niet wijzigden. Volgens dhr. Roos ontbreekt ons inzicht in motieven, werkwijze en argumenten, waardoor wij de plank misslaan. Na het voorgaande begrijpt hij dat we uitzien naar een heldere, logische en consistente uiteenzetting van vooral die motieven als basis voor werkwijze en argumenten van kerkelijke hulpverleners over het punt: werven via de kerkelijke weg, besteden via particuliere hulporganisaties. Wij zijn heel benieuwd!

Ir. J. Lock, Bennekom

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.