+ Meer informatie

Een ongelijk juk

4 minuten leestijd

was f5./ 25. rnxfSt Pd7xf8 26. Pd6xb7
Db6xb7 27. Dh4-d8 Te6-f6 Op Kg7 was Tn gevolgd./ 28. Lc2-e4 e5xd4 29. Dd8xf6. Radicaal, zwart gaf het op.

Het volgende is uit het Jeugdschaakboek van B. J. Withuis. Diagram 3./ Dit is een moeilijke opgave. Wit is aan zet en hij speelt I.c3-c4. Vraag: is dat goed of slecht? Hoe zou je met zwart antwoorden?

Diagram 4.1 Dit is een tweezet, niet moeilijk. Dit is voor jongeren tot 14 jaar, dus bij de oplossingen even achter de naam de leeftijd. Graag binnen 14 dagen, adres: Traay 133, 3971 GE Driebergen. ^iii^mss Je kan er overal ook gemakkelijker voor uitkomen dat je gereformeerd ben, dan dat je bij de gereformeerde bond of bij de gereformeerde gemeente aangesloten ben. Als je niet zo zwaar op de hand ben, zoals men dat noemt, dan word Je veel eerder geaccepteerd. Moderne gereformeerden èn hervormden zijn inmiers vooruitstrevend en vooral niet bekrompen en met allerlei vernieuwingen hebben de meesten geen moeite. Hoewel er gelukkig ook anderen zijn, voor wie al die nieuwe ontwikkelingen wel een last is. Maar waarom gaan wij naar de evangelisatie, kind? Daar gaat het om. Ik kan net zo min naar de gewone hervormde kerk gaan, als naar een heel andere geloofsgemeenschap. Het is toch onze overtuiging dat de eredienst en de prediking zo behoren te zijn als bü ons nog het geval is. Voor die waarheid kun je je ogen niet meer sluiten. En als je naar rechts zou gaan kind, en Je begrijpt wel wat ik bedoel, dan zou het toch anders zijn. Als je mét Bart meegaat, kies Je voor de linkerflank en ik betwijfel of hij met Jou mee zal willen en als hij dat al zou doen, of hij dat dan volhoudt, want als het geen overtuiging id, houdt het geen stand, dat is zeker." „Ben Je vanmiddag met hem weggeweest?" vraagt moeder dan. „Ja... we hebben gefietst. Ik... ik was het eerst niet van plan maar ik... ik heb nog geen nee kunnen zeggen moe. Ik kan het echt niet." „En elke dag wordt het moeilijker, hè." „Ja., dat is zo... maar moet ik het dan zomaar zeggen? Terwijl ik het niet wil? Ik weet het moe, dat ik van hem hou... echt... ik begrijp het zelf niet, maar na Jan... dit is nog anders... en nu zou het dan niet kunnen, alleen maar... alleen maar... is het dan zo verkeerd...?" „Ik weet niet wat ik moet zeggen, Nel. Het is voor ons zo heel anders en gemakkelijk om te zeg.ooon ARJEN VAN MOOflN gen, dat je het niet moet doen. Wü staan op een afstand." „Zo is het, Nel", zegt vader dan, ,Je zal het toch zelf moeten beslissen en Je hoeft niet naar ons te luisteren. Maar Je weet goed, naar Wie Je wel moet luisteren. Ik vind het moeilijk om Je raad te geven, Juist omdat het eigenUJk zulke tere kwesties betreft. Hij is hervormd en wij ook en toch is er een verschil dat even groot is als dat van kerkmuren. Als die Jongen vrijzinnig was, dan was het veel duidelijker, maar dan zou je ons ook niet om raad vragen. Dan was de kloof absoluut. Nu is bet voor hem een raadsel, want hy begrijpt van de verschillen nauweUjks iets. Hy zal er jou natuurlijk niet op aanvallen, maar als hy eeriyk zyn mening zou zeggen, vindt hy ons en ook Jou, maar ouderwets en zwaartillend en misschien wel somber en heel erg bekrompen. Het kan niet anders of het moet botsingen geven tussen Jullie., Mag Je dat zoeken, Nel?" ,Jk heb dit niet gezocht, pa. Is het dan toevallig dat ik hem heb ontmoet? En dat wy... dat ik toch meteen heb gevoeld dat hy... nou Ja, dat ik van hem hou!" „Dan ben ik nuchter, kind. Natuuriyk ben Je meteen verliefd ge-' raakt op hem en hy op Jou en dat kan snel uitgroeien tot echte liefde. Maar Juist daarom moet Je nu weten of Je daaraan mag toegeven, of je het bewust mag voeden. Nu kim Je nog terug, al is het voor jou anders deui ik het zo even zeg. Maar Jullie contact is nog maar vluchtig geweest. Als Je langer met hem omgaat, kan het zyn dat het wel echte liefde biykt te zyn en dat Je niet meer zo gemakkeiyk kan of wil breken met hem." .Jfatuuriyk niet pa, dat is toch logisch. Als ik na een poos zou merken dat het niet echt is by my of by hem, dan is het anders. Maar als het dan juist echt biykt te zyn, is het toch onmogeUJk om elkaar los te laten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.