+ Meer informatie

,,Ontwikkelingsgeld zaak particulier initiatier'

SGP/Herv. Kiesver/GPV Waddinxveen:

3 minuten leestijd

omdat een gemeente niet meer dan 509r mag bijdragen. GS weigeren daarom de begroting voor 1981 van de gemeente Waddinxveen goed te keuren.

De strijd is inmiddels voorlopig beslecht ten gunste van Waddinxveen, omdat GS onder druk van de provinciale statenfracties van PvdA, GDA en PPR hebben toegezegd hun standpunt in heroverweging te nemen en te bezien of een verruiming kan plaatsvinden. Verwacht wordt dat echter ook de gemeente Waddinxveen een stapje terug zal moeten doen, omdat het tot nu toe opgehaalde bedrag door het gemeentebestuur werd verveelvoudigd. Als het standpunt van GS bekend is zal opnieuw een gesprek met het gemeentebestuur plaatsvinden.

Taak gemeente

De SGP/Herv. Kiesv./GPV is de enige fractie die steeds kanttekeningen heeft gemaakt bij het beleid van het college van b. en w. Uitbeyerse: ,,Dat naast de particulier, ook de overheid een taak heeft op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking, blijkt uit het feit dat we in Nederland een minister voor ontwikkelingssamenwerking hebben. Een plaatselijke overheid behoeft zich daarmee niet bezig te houden. De gemeenteraad is er om de gemeente te besturen en niet om zich met het buitenland "te bemoeien".

Ook het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de gemeente gewezen op het feit ({at strikt wettelijk gezien het geven'van gelden aan het buitenland niet tot de gemeentelijke huishouding behoort. GS zijn bij hun uiteindelijke meningsvorming uitgegaan van gevallen die elders hebben gespeeld. Daarbij staat voorop dat een actie door de bevolking moet worden ,,gedragen".

Naastenliefde

De heer Uitbeyerse kan zich goed vinden in het aanvankelijke standpunt van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. ,,Een particulier initiatief dat gericht is op het in praktijk brengen van naastenliefde, mag best toegejuicht en aangemoedigd worden door de gemeente. Maar dan moet het wel beperkt blijven tot een aanmoedi-' ging". Jf Hoe is de praktijk m Waddinxveen? In 1975 heeft het gemeentebestuur de post ontwikkelingssamenwerking voor het eerst op de begroting gezet. Sindsdien is voor plaatselijke bewustwordingsactiviteiten en directe steun aan via de Novib uitgezochte Derde Wereldprojecten (onder meer een project in Toma in Opper-Volta waar de bevolking werd geleerd met landbouwwerktuigen om te gaan; dit project is vorig jaar afgerond) 235.000 gulden uit de gemeentekas gehaald. De laatste jaren zijn bedragen van rond de 40.000 gulden door Gedeputeerde Steten slechts schoorvoetend goedgekeurd, omdat slechts een fractie daarvan onder de bevolking werd opgehaald.

Schijntje
Ta de kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen zijn allerlei groeperingen vertegenwoordigd. Ook leden van de SGP/HKV/GPV hebben zitting in de kerngroep. ā€˛Hoewel ik vind dat bijvoorbeeld in Toma best goede activiteiten ten uitvoer zijn gebracht, spreekt het de Waddinxveense bevolking niet aan. De laatste keer is een kleine 7000 gulden opgehaald", aldus de heer Uitbeyerse, die meent dat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.