+ Meer informatie

Uit de consistorie

3 minuten leestijd

Moet de praeses ook tekenen?

Een enkele maal overkomt het een gast-predikant in de kerkeraadskamer wel eens dat hij de scriba aan de praeses om zijn handtekening ziet vragen.

Het kan gebeuren dat er een attestatie moet worden afgegeven aan leden, die na de dienst afscheid komen nemen en dan hun, ook door d’ preses getekende attestatie ter hand gesteld krijgen.

Het komt ook wel eens voor dat de scriba onder een brief, welke namens de kerkeraad verzonden wordt, des praeses’ handtekening vraagt.

Is dat niet wat al te officieel? Voelt de praeses zich zo gewichtig dat hij ook zijn handtekening onder de brief wil zien prijken? Onwillekeurig denk je na dit meegemaakt te hebben, er nog eens over na.

Het resultaat van mijn overpeinzingen is het volgende: Voorop worde gesteld dat er ongetwijfeld stukken zijn, waarbij met de handtekening van de scriba volstaan kan worden.

Toch zou ik dat beslist niet van alle stukken willen zeggen. Merkwaardig dat een kerke raad dat soms heel goed aanvoelt als het gaat om correspondentie met het gemeentebestuur of een officiële instantie buiten het kerkelijke leven. Het kan zijn dat men dan van twee handtekeningen gebruik maakt om het stuk naar buiten wat meer cachet te geven. Het kan ook zijn dat dit geschiedt om het officiële karakter van het stuk te accentueren.

Maar zou dat „binnenkerkelijk” dan niet nodig zijn? Vooral als het er om gaat het standpunt van de kerkeraad in een bepaalde zaak zwart op wit te zetten, lijkt het me goed dat de praeses ook tekent. Hij heeft d’an het stuk gezien en door zijn handtekening verklaard dat het aldus geschrevene het officiële kerkeraadsbesluit bevat. Dit is op geen enkele wijze wantrouwen uitspreken in vaardigheid of het formule-ringsvermogen van de scriba. Maar het is niet ondenkbaar dat deze eenzijdig is in de verwoording van het besluit of door een bepaalde woordkeus de fijne nuances van het kerkeraadsbesluit toch niet geheel tot uitdrukking brengt.

Stellig zijn er stukken, waarover geen misverstand ontstaan kan. Een korte mededeling, een ontkennend of bevestigend antwoord op een vraag en dergelijke.

Vooral waar het op de weergave van een bepaalde overweging en op het omschrijven van argumenten en motieven aankomt, lijkt het me noodzakelijk dat de praeses ook tekent. Dan kan er geen enkel misverstand ontstaan bij de ontvanger van het stuk. Tegelijk wordt de mogelijkheid uitgesloten. dat de kerkeraadsvergadermg zelf niet geheel zou instemmen met de formuleringen uit de brief.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de uitgaande brieven van een kerkeraad. Het is met nog meer kracht van toepassing op stukken van een classis en particuliere synode. Vooral correspondentie van de ene kerkelijke vergadering met een deputaat-schap of andere kerkelijke vergadering verdient van twee handtekeningen voorzien te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.