+ Meer informatie

COLUMN: DE COMMISSIE VAN BEHEER

3 minuten leestijd

Elkaar tot een hand en een voet

Tot de werkzaamheden die een kerkenraad graag ‘uitbesteedt’ aan gemeenteleden hoort het beheer van de materiële kant van het gemeentelijk leven. Zo ontstaat een duidelijke verdeling: de kerkenraad hoeft zich alleen bezig te houden met de geestelijke dingen en de commissie van beheer (verder: CVB) is er voor het behartigen van de materiële dingen. Kortom: kerkenraad en CVB zijn elkaar tot een hand en een voet. ledereen tevreden, zou je denken. Toch zijn de dingen niet altijd zo eenvoudig als ze op het eerste gezicht lijken. Kerkordelijk klopt er niets van de gedachte dat de kerkenraad zich alleen mag bemoeien met de geestelijke kant van het gemeente-zijn en dat de CVB gaat over de materiële kant. De kerkenraad blijft verantwoordelijk voor de financiën en voor de materiële zaken, ook als hij zich daarin laat bijstaan door een CVB. Trouwens, ook in de praktijk werkt zo’n strikte tweedeling tussen geestelijke en materiële zaken niet. Het gevaar is groot dat de CVB de materiële kant van het gemeente-zijn gaat zien als een eigen domein waarover men zelf de scepter wil zwaaien zonder ‘inmenging’ van de kerkenraad. Zo’n houding roept grote spanningen op tussen kerkenraad en CVB.

Wie wil weten hoezeer het geestelijke en het materiële aspect van gemeente-zijn bij elkaar horen, moet eens nakijken wat belijdenis, bevestigingsformulier en kerkorde zeggen over de taak van diakenen.

Van een CVB wordt een dienende instelling verwacht en een goede samenwerking met de kerkenraad. Van de kerkenraad wordt de nodige tact en wijsheid verwacht in de omgang met de CVB. Bovendien mag de kerkenraad best op gepaste wijze blijk geven van zijn waardering voor het werk van de CVB.

Tussen frustratie en deskundigheid

De kerkorde bemoeit zich niet met de CVB. In het reglement op de kerkvisitatie kan er nog net een vraag af over de CVB: wordt de financiële administratie gevoerd door de kerkenraad of door de CVB en is er in het laatste geval een reglement voor de verhouding tussen kerkenraad en CVB? Geen gemeente wordt verplicht om een CVB te hebben. Maar als er toch een CVB is, moet de verhouding tot de kerkenraad in een reglement vastgelegd worden. Hoe zo’n reglement eruit zou kunnen zien, wordt aan de wijsheid van de kerkenraad overgelaten. Er zijn gemeenten waar de CVB—tot groot genoegen van kerkenraad en gemeenteleden -op bijna professionele wijze het beheer voert over financiën, kerkgebouw en pastorie. Er zijn ook gemeenten waar het moeizaam verloopt: kosters en pastoriebewoners die met frustratie en onbegrip reageren omdat het veel te lang duurt voordat een lekkend dak, een kapotte kraan of een defecte verwarming gerepareerd is. De CVB op zijn beurt meent toch zijn best gedaan te hebben en voelt zich ten onrechte bekritiseerd.

Zou het niet mogelijk zijn om, bijvoorbeeld in classisverband, ervaring en deskundigheid op het gebied van de CVB te bundelen? Ambtsdragers hebben allerlei mogelijkheden tot verdieping en toerusting in conferenties en cursussen. Ook gemeenteleden worden steeds vaker toegerust als ze een bijzondere taak krijgen in de gemeente. Zou zoiets voor leden van de CVB ook niet nuttig kunnen zijn? Wellicht dat vooral de kleinere gemeenten hiervan zouden kunnen profiteren. Ik pleit er niet voor onnodig hoge eisen te stellen aan het werk van de CVB, zodat bijna niemand eraan kan voldoen. Maar omdat in de kerk het geestelijke en materiële samengaan, lijkt het me vreemd als je aan de ene kant wel van alles doet aan ondersteuning en toerusting van kerkenraadsleden, terwijl aan de andere kant de CVB aan zijn lot zou worden overgelaten. Wat mij betreft graag aan alle kanten een tikje minder frustratie en een scheutje meer deskundigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.