+ Meer informatie

Profiel

3 minuten leestijd

In dit boek ‘Heilige oorlogen’ over heilige oorlogen in islam en christendom is de actualiteit groot. Denk bijvoorbeeld aan de aanslagen in Parijs in januari en november 2015.

Drs. L.W. de Graaff, Heilige oorlogen,
Uitgeverij Woord en Wereld, Haarlemmermeer 2015,
96 blz., € 11,00. ISBN 978 94 91943 06 5.

Het gaat in dit boek niet om geweld in het algemeen maar om het geweld waartoe gelovigen door God en Allah worden opgeroepen.

Sommigen (o.a. paus Franciscus) menen dat geweld opkomt als God vergeten wordt, anderen daarentegen dat God juist tot geweld oproept. Welke mening is nu juist?

In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de djihaad in de islam en de oorlogen van Israël.

Op heldere wijze wordt een overzicht gegeven van de achtergronden van de djihaad en de verschillende visies die in de islam bestaan over de djihaad. De orthodoxe visie is dat de wereld is opgedeeld in een ‘daar al-islaam, het gebied waar de islam de overheersende religie is, en daar al-harb, het gebied van de oorlog dat nog voor de islam gewonnen moet worden. Veder is er sprake van een ‘kleine djihaad’, de gewapende strijd tegen de ongelovigen, en de ‘grote djihaad’, de strijd tegen de eigen aandriften.

Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij de heilige oorlogen van Israël. Hierbij wordt ook verwezen naar de dissertatie van Dr. Versluis. De kern is dat de oorlogen die de Israëlieten moesten voeren tegen de Kanaänieten een eenmalige opdracht van God was om de ten hemel schreiende zonden van die volken te bestraffen door deze volken volkomen uit te roeien (met de ban te slaan). Dit waren dus geen expansieoorlogen om het grondgebied uit te breiden.

Het theocratisch karakter van Israël in het OT wordt gekenmerkt door de priester en de koning. Beiden hebben een taak bij de oorlogvoering. Maar nooit zijn beide functies in één persoon verenigd, zoals bij de farao in Egypte. Wanneer de geestelijke en de wereldlijke macht in één hand samenkomen leidt dit tot vreselijke vormen van dictatuur.

Het is onjuist om deze geschiedenissen te gebruiken om latere oorlogen te rechtvaardigen, zoals onder andere bij de Kruistochten gebeurd is. Het theocratisch karakter van het OT wordt beëindigd in het NT wanneer Jezus zijn discipelen de opdracht geeft om aan alle volken het evangelie te verkondigen.

Volgens sommigen leidt een monotheïstische godsdienst zoals islam en christendom onvermijdelijk tot intolerantie en geweld. Je belijdt namelijk dat jouw godsdienst de ware is.

De schrijver ontkent dit rechtstreekse verband.. Wel speelt volgens hem de leer van de uitverkiezing in islam en christendom een rol bij de heilige oorlog. De islam beweert dat moslims uitverkoren zijn om de beste gemeenschap te vormen en dus verheven zijn boven niet-moslims. Het christendom is juist uitverkoren tot heil en zegen voor alle volken in de wereld.

Dit boek biedt voor weinig geld een helder overzicht van de vele actuele vragen die met heilige oorlogen verbonden zijn.

De andere boeken van deze schrijver in de reeks Woord en Wereld zijn:

90 De weg naar de bron. Geboden in islam en christendom

98 Hemelreizen. Gebeden in islam en christendom

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.