+ Meer informatie

Meetellen "geboorteleden" rekt genadeverbond op

2 minuten leestijd

In uw blad werd onlangs op pagina twee een verslag gegeven over de dooppraktijk, waarop de Provinciale Kerkvergadering Gelderland van de Nederlands Hervormde Kerk en de Particuliere Synode Gelderland van de Gereformeerde Kerken zich bezonnen.

Het standpunt van de Hervormde Kerk wordt als volgt omschreven: „Krachtens het genadeverbond behoren... die door openbare belijdenis des geloofs belijdende leden (lidmaten) zijn geworden; zij, wier inlijving in de gemeenschap der Kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop; en zij, die uit Hervormde ouders zijn geboren". (Kerkorde art. 2)


In Ordinantie 2 (voor de vorming van gemeenten) wordt in artikel 2 aan het College van kerkvoogden opgedragen een register van gemeenteleden in te richten. Vanouds had de Kerk een boek van lidmaten en een boek van doopleden. Daar komt nu bij de verplichting een kaartsysteem bij te houden. In dit systeem kon het nu voorkomen dat kinderen geboren uit hervormde ouders (doopleden of zelfs lidmaten) als gezinslid werden bijgeschreven, direct na de geboorte, zonder dat het later tot dopen kwam, om welke reden ook. Als zo'n ongedoopt kind tot volwassenheid kwam en het ouderlijk adres verliet, moest de naam op het ouderlijk adres worden doorgestreept.


Burgerlijke gemeente
Het bestond niet meer voor de kerk, het "genade-verbond" was geëindigd. Evenwel, bij de burgerlijke gemeente gold deze persoon nog als hervormd. Toen de kerk (SRMA) de gegevens van de burgerlijke gemeente ging volgen, kwamen deze ongedoopten weer terug in het kaartsysteem en werd het "genade-verbond" opgerekt, ver buiten de bedoeling van ordinantie 2, artikel 2 en van Kerkorde, artikel 2. Voorbeeld: Rotterdam-Delfshaven telt 790 lidmaten, 1440 doopleden en 6973 "geboorteleden".


Grootvader was ooit hervormd, zijn ongedoopte nageslacht wordt braaf bij de burgerlijke gemeente als hervormd aangeduid, en nu worden zelfs mohammedanen mee geadministreerd als een Nederlandse vrouw met een hunner trouwt. Het volgen van de burgerlijke administratie (SMRA en SILA) is een ramp geworden. Nog eens, het "genade-verbond" omvat alleen lidmaten en doopleden en hun kinderen indien ongedoopt blijvend, slechts zo lang als zij nog tot het ouderlijk gezin behoren en op het ouderlijk adres wonen. Daarna zijn ze „uit het zicht".


Indien dit standpunt bij hervormden weer wordt aangehouden, vinden hervormde gemeenten en gereformeerde kerken elkaar in het pastoraat rond de doop en zullen ze op één lijn komen.

Ds. W. H. de Jong is emeritus predikant te Rotterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.