+ Meer informatie

Onze zevende ontmoetingsdag (1)

6 minuten leestijd

De ontmoetingsdag van zaterdag 20 april jl. ligt weer achter de rug.

Velen zullen er met vreugde aan terugdenken. De Heere heeft het welgemaakt. De weersgesteldheid was gunstig. De Sliedrechtenaren hadden goede voorbereidende maatregelen getroffen. De politie verleende uitstekende, zeer gewaardeerde medewerking. Alles had een vlot verloop. De stemming was uitstekend. Geen wanklank werd gehoord. De sprekers brachten een boodschap over, gegrond op Gods Woord, een boodschap, gericht op het hart van de hoorders. En velen hebben de woorden beaamd. Er is zegen gevallen. De Heere betoonde Zijn gunst, gaf saamhorigheid en verkwikte. Het was goed in Sliedrecht te zijn.

Het was voor de eerste keer, dat we onze voorjaarssamenkomst in Sliedrecht hielden. Drie keer — op de zaterdagen na pasen in 1971, 1972 en 1973 — vergaderden we in de kerk van Dordrecht-centrum. We hadden het daar goed. Het bezoek nam toe. De vorige keer was de kerk van Dordrecht geheel gevuld. Dat bracht er ons bestuur toe om naar een groter kerkgebouw om te zien en toen viel het oog op het gebouw van Sliedrecht-centrum, dat 1400 zitplaatsen heeft. We zijn nog altijd de kerkeraad van Dordrecht-centrum en de koster van die kerk met zijn hulpen dankbaar voor de medewerking, die we mochten ondervinden. Daar is het begin geweest en dat zullen we nooit kunnen vergeten.

De eerste keer was er al een behoorlijke opkomst, maar er waren nog vele ledige plaatsen. Wel kon toen al worden geconstateerd, dat zulke ontmoetingsdagen in een behoefte zouden voorzien. Daarin werden we bij elke nieuwe ontmoetmgsdag bevestigd. Dat was ook deze keer weer het geval.

We waren zelf om ongeveer half 10 's morgens present met een auto vol uit eigen gemeente. We waren lang de eersten niet. Het liep op de straten al vol met Spakenburgers en anderen. Toen we moesten beginnen was de kerk vol. Het was moeilijk geweest om de grote schare in de kerk van Dordrecht-centrum te herbergen. In dit kerkgebouw kon het goed. Ieder kreeg een plaats. Het was van de kansel af een mooi gezicht, zo'n grote kerk gevuld met mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Er waren zelfs kinderen, door hun ouders meegenomen om zelf de dag te kunnen meemaken.

Er waren er weer uit alle oorden van het land. In de pauze ontmoetten we een bezoeker van een van de Waddeneilanden. Zeeuws-Vlaanderen was ook present. Er waren weer de trouwe bezoekers uit Giomngen en uit andere plaatsen en provincies. Leeuwarden en Apeldoorn, om slechts een paar plaatsen te noemen, waren ook vertegenwoordigd. We troffen weer oude bekenden aan van diep in de tachtig.

Vrienden en vriendinnen van „Bewaar het Pand” waren bijeen gekomen. Het doet goed elkaar te ontmoeten. Vóór de aanvang en in de pauze was er gelegenheid genoeg om met elkaar samen te spreken en tijdens de samenkomsten konden allen, jong en oud, luisteren naar de woorden, die gesproken warden.

Er is van verschillende kanten wel eens aanmerking gemaakt op de aanduiding van vrienden en vriendinnen van „Bewaar het Pand”. Het zij zo. Wij weten onderling wat we er mee bedoelen. Deze aanduiding heeft algemene ingang gevonden. Het is ook nog niet zo vreemd, dat we elkaar zo benoemen. We begonnen met de uitgave van een blad onder de naam „Bewaar het Pand”. Later werd een stichting onder deze naam in het leven geroepen. Deze geeft het blad nu uit en deze zorgt ook voor de ontmoetingsdagen. Het doel is de bevordering van de handhaving van de oude gereformeerde beginselen. Met de aanduiding vrienden en vriendinnen wordt weergegeven de verhouding tot deze beginselen. Die geven de onderlinge band aan elkaar.

Dat men elkaar gevonden heeft blijkt op zo'n dag zonneklaar. Men verlangt naar zo'n ontmoetingsdag en is in onderlinge samenbinding bijeen. Dat blijkt wel uit wat men zelf rechtstreeks of zijdelings opvangt. Het duurt zo lang van augustus tot april, zo hoorde ik iemand spreken. Het was een fijne dag, zo sprak een ander na afloop. Wat ik hier gehoord heb, heb ik in geen 25 jaar in mijn eigen kerk gehoord, zo reageerde weer een ander. Het was als een ouderwetse schooldag, vond iemand. Weer anderen geven op soortgelijke wijze te kennen hun vreugde, dat ze deze dag mochten meemaken.

Onder de bezoekers waren nieuwelingen. Mogelijk ook nieuwsgierigen, die wel eens wilden zien hoe het op zo'n dag toeging. Dat juichen we toe, want hoe meer men kennis neemt van ons streven, des te meer moeten de beginselen, die ons drijven, gaan spreken.

Er waren onder de aanwezigen ook vele ambtsdragers uit verscheiden plaatsen. Onder hen waren ook predikanten en studenten. We zouden niet kunnen zeggen wie er waren en wie niet. Die er waren gingen in de menigte op. Het zou misschien wel goed zijn, dat predikanten en studenten bij een volgende ontmoetingsdag zich even meldden. Dan kunnen we beter zien wie met ons meeleven.

We misten er, die graag hadden willen komen, maar door omstandigheden verhindeid waren. Onder hen noemen we met name onze Ds. Van Leeuwen, die door griep aan huis gebonden was. Hij leefde die dag met ons mee en informeerde 's avonds al telefonisch hoe het gegaan was. We konden gelukkig goede berichten doorgeven.

In een tweede artikel hopen we nog een samenvatting van het geheel te geven. In dit nummer vindt u een weergave van het eerste gedeelte van de rede van Ds. Slagboom over de ware eenheid van de kerk, van het slotwoord van Ds. Kok over de gemeenschap der heiligen, van het openingswoord van Ds. Van Zonneveld van de middagsamenkomst — zie de meditatie — en van de rede van Ds. Van der Ent: „Want de krijg is des Heeren”. Het ligt in de bedoeling, dat het slotwoord van Ds. Tanis als meditatie komt in het volgende nummer, evenals het 2e gedeelte van de rede van Ds. Slagboom.

N. B. Alles is opgenomen op de band. Belangstellenden kunnen zich daarvoor vervoegen bij J. K. Griffioen, Pieter Florisstraat 126, Alphen aan den Rijn, telefoon 01720-94000.

NB. Bij het opmaken van het blad bleek er geen ruimte te zijn voor het artikel Gemeenschap der heiligen. Dat moet dus overstaan tot het volgende nummer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.