+ Meer informatie

Te lang gewacht met treffen maatregelen

Zijlstra: Vooruitzichten werkgelegenheid somber

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — „Het zal niet eenvoudig zijn weer perspectieven te krijgen voor werk en welvaart, nu wij zo lang gewacht hebben met het keren van het structurele tij." Dit schrijft dr. J. Zijlstra, president van De Nederlandsche Bank, in het vandaag verschenen jaarverslag over 1980. De vooruitzichten met betrekking tot de werkgelegenheid noemt hij vrij somber.

Naar de mening van Zijlstra, die per 1 januari 1982 terugtreedt en dan wordt opgevolgd door dr. W. F. Duisenberg, is er in ons land al jaren economisch en financieel een proces van verzieking aan de gang en zijn er door de regering onkroldoende stappen gezet op de weg naar herstel. Daardoor zal Nederland bij een opleving van de internationale conjunctuur moeilijk kunnen meekomen.

De twee belangrijkste problemen zijn volgens Zijlstra de zwakke rendements- en concurrentiepositie van het bedrijfsleven en het grote financieringstekort van de overheid. Met de genezing van die kwalen zal geruime tijd gemoeid zijn.

Resultaten
De president van de Centrale Bank acht in de eerste plaats een matiging van de arbeidskosten geboden, die volgehouden moet worden gedurende een reeks van jaren. Pas dan zullen de resultaten ervan zichtbaar worden in investeringen en werkgelegenheid. De stelling dat nu reeds gebleken is dat loonmatiging niet leidt tot verbetering van de werkgelegenheid wijst Zijlstra dan ook met kracht van de hand. Bovendien is de matiging tot nu toe niet vertaald in een versterking van de rendementen, maar aangewend voor uitbreiding van de collectieve sector, zo merkt hij op.

Gevolgen
Opnieuw waarschuwt de topman van De Nederlandsche Bank voor de gevolgen van een voortdurend groter wordend tekort op de overheidsbegroting: monetaire financiering (geldschepping), oplopende rente, inflatie, op langere termijn een waardedaling van de gulden en een omvangrijk beroep op buitenlands kapitaal. „Nederland lette op zijn zaak. Verder wegzakken behoort uitgesloten te zijn", zo luidt de indringende waarschuwing van deze vooraanstaande financiële deskundige

Een verkleining van het tekort met een geringer beroep op de kapitaalmarkt zal naar zijn oordeel met zekerheid de rentestand omlaag drukken.

Opleving
Waarschijnlijk zal de wereldeconomie in de loop van dit jaar aantrekken. De Verenigde Staten lopen voorop. In dat land is al enige tijd een duidelijke opleving van de industriële produktie waar te nemen. Zijlstra verwacht niet dat het komende herstel gepaard zal gaan met een aanzienlijke verbetering van de werkgelegenheid.

Hij wijst erop dat er een harde kern van structurele werkloosheid is ontstaan, die slechts met grote moeite weg te werken zal zijn. Hiertoe is vooral een groei van de bedrijfsinvesteringen nodig. Arbeidstijdverkorting kan alleen onder strikte voorwaarden (onder andere een evenredige inlevering van loon) een gunstige uitwerking hebben en het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen in de collectieve sector is geen oplossing, zo schrijft de bank-president.

Zie verder pag 3.: Jaaroverzicht van de Nederlandsche Bank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.