+ Meer informatie

UIT DE PRAKTIJK

4 minuten leestijd

30

Moet een zondaar niet gepredikt worden wie en wat hij is door de zonde en de straf, die daarop volgen zal? Moet daar maar overheen gepreekt worden en een Heere Jezus voorgesteld waar geen plaats voor is? Pilatus heeft eens gezegd: „Wat zal ik met Jezus doen?” en dat mogen wij ook wel zeggen als er ons een Heere Jezus wordt voorgepraat zonder dat er noodzaak en plaats voor is. U weet wel, dat het zo is krachtens het onderwijs, dat u gehad hebt, en u hebt het ook gezien van sommigen van uw voorgeslacht, die u nog gekend hebt en die getuigenis hebben gegeven van het werk des Heeren in hun harten.

Ja, dat weet ik allemaal wel, maar ik geloof, dat die mensen het veel te zwaar hebben opgevat, het behoeft toch allemaal niet zo diep te gaan; de één is de ander niet, en wat de één van voren leert, leert de ander wel achteraf; ik geloof, dat het zo is, zoals die dominee waar ik nu ter kerk ga het zegt: het komt er op aan of wij Christus kennen.

Ja vriend, dat is zeker waar, maar het komt er ook op aan in welke weg wij Hem leren kennen. Als die weg niet is naar het Woord, dan grijpen wij een Jezus aan en weten niet waarvoor wij Hem nodig hebben, en dan komen wij straks bedrogen uit. De Heere heeft in Zijn Woord laten beschrijven wie de mens is. Door de zonde van God afgevallen, mist hij alle gemeenschap en gunst van zijn Schepper. Wij staan bij God in de schuld en daar komen wij niet onder uit, daar is aan onze zijde geen mogelijkheid toe. Dit wordt nog wel verstandelijk beleden, want wat dat aangaat zijn we gereformeerd genoeg, maar het ongeluk is, dat we daarmee niet onder God komen, en daar moet het heen. Dat is naar het Woord. De mens grijpt zo graag een letterlijke Jezus aan en meent met deze klaar te zijn, maar dat is niet naar het Woord. Daarom, wees gewaarschuwd voor deze gevaarlijke weg, waarin geen boetvaardigheid en beleving van zonde en schuld gevonden wordt; voor een gebroken hart en een verslagen geest heeft de Heere een mogelijkheid en middel om weer in de genieting van Zijn gunst hersteld te worden. U sprak zoéven over een ruim en rijk Evangelie, maar daar moet plaats voor zijn, lees dat in het Woord. Dat Evangelie wordt Evangelie voor een ziel, die met al zijn werken en met zichzelf aan het eind is, zich bevindt als een diep ellendige en God kwijt is, die beladen is met zijn zondenlast en geen toevlucht meer overhoudt en met dit alles onder God terecht komt als een verloren schepsel en het voor recht gaat keuren als de Heere hem voor eeuwig weg doet, en dat niet in de praat, maar in de beleving der ziel; die weet van zijn verborgen plaatsen waar niemand van weet dan de Heere en hij alleen. Kijk vriend, dat wordt een verloren mens, en voor dat soort wordt een ruim en rijk Evangelie verkondigd in Gods Woord, waarvan de Heere Jezus Christus het begin en het einde is; en laat je niet verleiden door de voorstelling van een makkelijker of lichtere weg, want het komt op waarheid in het binnenste aan.

Nu ja, de één neemt het zo en de ander weer anders; ik zie het niet anders dan ik gezegd heb en daar houd ik het bij. Ieder moet maar geloven wat hij denkt dat het beste is. Ja ja, nu spreekt u al net als de keurvorst van Brandenburg, die sprak ook, dat alle mensen in zijn rijk konden zalig worden op hun eigen wijze; maar dat is regelrecht tegen het Woord. De Heere wil geëerd en gevreesd worden zoals Hij heeft voorgeschreven; en wat u ook deze avond als bezwaren hebt aangevoerd, dat is van minder belang. Iedere kerkgemeente heeft haar eigen gebreken, maar het komt hierop aan of de waarheid wel zuiver gebracht wordt en aangedrongen op de beleving daarvan, en daarom geven we u in ernstige overweging deze dingen te overleggen voor u een beslissing neemt waarop u vanouds zinspeelde. Dit gesprek waarvan we de hoofdzaak hebben weergegeven, vermocht deze persoon niet te overtuigen. Hij heeft met de kerk, waarin hij eens belijdenis heeft afgelegd, gebroken, hoewel wij hem zeer ernstig gewaarschuwd hebben. Ook dit was een teleurstellend bezoek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.