+ Meer informatie

HET JAARBOEK

3 minuten leestijd

Op 7 april jl., (weer keurig op tijd!) kwam het nieuwe jaarboek van onze kerken uit, keurig verzorgd. Alle gegevens van gemeenten, classes, deputaatschappen enz. kan men er in vinden. Daarnaast is het jaarboek een bron van informatie voor kerkenraden die op zoek zijn naar een predikant (hoe lang ‘staat’ iemand al op een bepaalde plek?), en voor predikanten die op zoek zijn naar een penningmeester of een scriba.

Bijzondere aandacht trekken altijd de cijfertjes. Die hebben het in de kerk wel niet altijd voor het zeggen, maar wanneer er sprake is van bepaalde tendensen op lange termijn, is het onverstandig om er niet naar te kijken. Een tijdlang hield ik het jaarlijks bij; de laatste jaren niet meer. Maar onlangs moest ik dat voor een bepaald project toch weer doen. De cijfers van 2006 legde ik daar nu naast. De kroniekschrijver (drs. R.W.J. Soeters) spreekt al (op blz. 284) van ‘een grote winst, maar toch een klein verlies’. Die winst is namelijk 1081 leden, maar… er kwam een gemeente van 1091 leden tot onze kerken over (Urk-Ichthus). Een verlies dus van 10 leden. Dat lijkt beperkt (maar schijn bedriegt, zeker als je naar de afname van het aantal doopleden kijkt), echter: er is een aantal duidelijke groeigemeenten: Groningen, Hoogeveen (sinds kort weer), Hasselt, Urk-EH en Urk-M, Zwolle, Nijkerk, Scherpenzeel, Veenendaal-B, Aalten, Apeldoom-C, Arnhem, Hoofddorp en Rotterdam-Charlois. Samen groeiden zij in 2005 met 467 leden. De andere 170 gemeenten daalden dus met niet minder dan 477 leden. Sommige dalen gestaag, andere hebben zo nu en dan een opleving, maar raken die weer kwijt… natuurlijk zal elke gemeente daar een eigen ‘verhaal’ bij hebben, maar het is beslist een zeer verontrustend gegeven.

Dat onderstreep ik, omdat uit mijn lijst ook op te maken is, dat hoe langer hoe meer gemeenten bij een kritische grens komen, waarbij het beroepen van een predikant, maar ook het op verantwoorde wijze in gang houden van het gemeentelijk leven meer en meer een probleem zal gaan worden. Wilt u van het laatste een illustratie? Van de 184 gemeenten zijn er 15 die een ledental onder de 100 hebben, en 40 die tussen de 101 en 200 leden tellen. In 1980, dik 25 jaar geleden, waren deze cijfers 9 respectievelijk 29. Een aantal grote gemeenten wordt steeds groter, maar een aantal kleine gemeenten wordt steeds kleiner. Laten we ook een verheugende zaak noemen: in sommige gemeenten is ‘het roer omgegooid’; iedereen kent de ontwikkelingen in Amsterdam en Zaandam. Daar zie je voorzichtig een omkeer komen. Moge de Here God het zegenen! We denken in dit kader ook aan al die broeders en zusters gemeenteleden, kerkenraadsleden en predikanten, die zo vaak in grote trouw hun werk doen, terwijl het geestelijk tij dat echt niet altijd gemakkelijk maakt. Al die namen in het jaarboek, daar staan mensen achter, daar zitten honderden uren werk in het Koninkrijk achter! Daarin zijn we als kerken beslist gezegend!

Nog één ding: deputaten wijzen opnieuw op een teruggang in de verkoopcijfers van het jaarboek? Maar ú hebt er toch wel één gekocht, bijvoorbeeld omdat u hart hebt voor ons breder kerkelijk leven?

n.a.v. ds. G.P.M. van der Linden e.a, Jaarboek 2006 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2006, 336 blz., € 9,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.