+ Meer informatie

principieel tegen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De constructie, die het nieuwe wetsontwerp op de ondernemingsraden voor het overleg in de onderneming voorstelt, stuit bij de Tweede-kamerfracties van KVP, AR en CHU niet op principiële tegenstand. Zij kan echter hter moeilijk als een wezenlijke verbetering worden begroet, aldus de CDA-fracties in hun schriftelijke inbreng voor de behandeling in de Kamer.

Volgens de nieuwe wet is de voorvergadering van gekozen leden verzelfstandigd tot ondernemingsraad. Deze dient met de directie overleg te plegen in de zogenaamde overlegvergadering. Ook worden bevoegdheden van de ondernemingsraad uitgebreid.

De drie fracties vragen zich af of de vormgeving van de OR-nieuwe-stijl geen praktische bezwaren oplevert voor een goed functioneren van het overleg. Dat het thans bestaande vooroverleg nu wordt aangeduid als ondernemingsraad, is meer een kwestie van naamgeving dan van een principiële wijziging. Volgens de christen-democraten moet men oppassen de polarisatie al te zeer in huis te halen. Wanneer het vertegenwoordigend - beter gezegd belangenbehartigend - karakter sterker wordt benadrukt dan naar onze opvatting nodig is, zal het besef dat twee partijen met tegenstrijdige belangen aan het onderhandelen zijn eerder worden versterkt dan afgezwakt, aldus de CDA-fracties.

Zij zeggen verder dat de betekenis van het stemrecht van de ondernemer naar hun mening sterk wordt overtrokken. In een ondernemingsraad van gemiddelde grootte telt die ene stem nauwelijks mee, aldus de christen-democraten. staat zijn het medebeslissingsrecht werkelijk uit te oefenen. Er wordt over medebeslissingsrecht gesproken, maar in feite gaat het om instemmingsrecht ht of vetorecht, aldus de PPR-fractie.

Zij heeft evenals de CDA-fractie moeite met de ingewikkeldheid van de structuur die wordt voorgesteld. Verder mist de PPR-fractie in het wetsontwerp ook maar enige vorm van institutionalisering van het overleg tussen de OR en zijn achterban. „Een schrijnende tegenstelling, vergeleken met de vele en zeer gedetailleerde regelingen die het contact tussen de GR en de ondernemingsleiding dienen te waarborgen", aldus de radicalen. De Europese Gemeenschap Jieeft tien miljoen pond sterling beschikbaar gesteld voor leningen aan kleine bedrijven in Engeland die werkloze arbeiders uit de Britse kolen- en staalindustrie in dienst nemen. De rente van de leningen zal ongeveer drie procent lager liggen dan het normale tarief. Duiker App Eeonosto Elsevier id cert EMBA Enkes Ennia Fokker Ford Auto FrGr.Hyp. Furness 171,00 37,40 260,00 258,20 130,00 3,50 101,10e 28,40 365,00 94,50 64,80

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.