+ Meer informatie

Programma in bouw breekt alle records

Dit jaar 11 7. 000 gesubsidieerde woningen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Met een uitgifteprogramma t'oor de bouw van 117,000 gesubsidieerde woningen en wooneenheden dit jaar breekt het kabinetV^an Agt volgens staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting alle records sedert de Tweede Wereldoorlog. De bewindsman sprak gistermiddag in de Tweede kamer van een zeer slagvaardig optreden /an zijn kant op de wisselende situaties de afgelopen jaren, zonder welk het aantal werkloze bouwvakkers nu nog veel hoger zou zijn geweest.

De kritiek van de socialist Van Dam, lat er voor een belangrijk deel sprake is /an papieren woningen, noemde de itaatssecretaris een „absoluut bedriegijke voorstelling van zaken". Alle af te jeven beschikkingen zullen leiden tot eitelijke bouw van gesubsidieerde woüngen, zo verzekerde hij de Kamer. In iet eerste kwartaal van dit jaar zijn al neer beschikkingen voor subsidiewoningen afgegeven door het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening dan in enig ander eerste kwartaal sinds de oorlog, aldus Brokx.

CDA en WD hebben waardering voor hét woningbouwbeleid dat minister Beelaerts van Blokland (Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) en zijn staatssecretaris Brokx de afgelopen drieëhalf jaar hebben gevoerd. De WD-er De Beer zei woensdag tijdens de behandeling van de voortgangsrapportage van Brokx over de volkshuisvesting lof te hebben voor het sociale deel in het woningbouwprogramma van de bewindslieden. Wel meende hij dat er meer gedaan zou moeten worden aan het stimuleren van de woningbouw in de premie B-sector. CDA-woordvoerder Scholten maakte de bewindslieden een compliment, omdat zij er in geslaagd zijn de neerwaartse trend in de woningbouw om te buigen.

Weinig waarderende woorden kwamen er van de zijde van de PvdA bij monde van Van Dam. De bewindslieden zijn tekort geschoten, er is geen proces van stadsvernieuweing, dat werd opgezet onder het kabinet Den uyl, de vernieling in heeft geholpen, aldus Van Dam. De D'66-er Nypels had ook kritiek op het stadsvernieuwingsbeleid, maar feliciteerde de bewindslieden met het feit dat het programma van in 1980 in aanbouw te nemen woningen gehaald is.

Onvoldoende

De Beer vroeg het kabinet de bouw van woningen in de premie B-seetor te stimuleren. De subsidies in deze sector zijn volgens De Beer onvoldoende aangepast, als gevolg waarvan deze woningen tegenwoordig niet meer betaalbaar zijn voor de modale werknemer. De Beer noemde de premie B-sector typische doorstromingswoningen. Hij bepleitte om de 12.000 woningen, waarmee het kabinet het woningbouwprogramma in maart heeft verhoogd, ten gunste te laten komen aan deze sector. Doordat het kabinet te weinig gedaan heeft om de terugval van de woningbouw in de vrije sector te voorkomen, is, volgens De Beer, de kip met de gouden eieren geslacht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.