+ Meer informatie

Botha content met plan voor Namibië

Positieve onderhandelingen in Washington

2 minuten leestijd

WASHINGTON — De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken heeft donderdag gezegd dat hij in nieuwe westerse plannen een reële mogelijkheid zag voor een internationaal aanvaardbare onsÜFhank^Jkheidsregeling voor Namibië.

Na een bespreking met zijn Amerikaanse ambtgenoot Haig beeft Botha laten weten dat hij een duidelijker beeld heeft gekregen van de mogelijkheden voor een betere verhouding tussen de twee landen. Botha geloofde dat er nog grote moeilijkheden overwonnen moesten worden, maar dat in het door Haig uiteengezette „raamwerk van wat de Verenigde Staten wel willen doen en niet willen doen" mogelijkheden VDor vooruitgang zijn. Haig zei dat de Verenigde Staten geen tijdslimiet wilden stellen voor oplossing van de Éwestie-Namibiè.

Rechten voor blanken

Botha brengt momenteel een bezoek van drie dagen aan Washington. De Verenigde Staten en andere westerse landen proberen een eind te maken aan de gueiTÜlastrijd in Namibië door een plan voor onafhankelijkheid van de oude Duitse kolonie dat door de Verenigde Naties werd opgesteld te versterken. In het plan zijn garanties opgenomen voor de blanke minderheid. Botha zei in Washington dat bet idee hem beviel een document op te stellen dat zoals hij het uitdrukte bepaalde fundamentele rechten van de blanken garandeert.

Swapo woedend

ftoctionariss$n van bet Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken waren blij met Botha's opmerkingen mndat zij hierin een verbetering zagen van de nogal koele betrekkingen die de twee landen de afgelopen jaren onderbielden.

De Namibische bevrijdingsbeweging Swapo, die wordt erkend door de Orgaoisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) als vertegenwoordiger va het Namibische volk, beschuldigde de Verenigde Staten ervan het plan te hebben de westerse militaire alliantie uit te breiden met Zuid-Afrika. Bovendien veroordeelde de Swapo het bezoek van Both^ aan de Verenigde Staten.

Ook de voorzitter van de OAE-groep bij de Verenigde Naties, de Tanzaniaan Paul Rupia, uitte scherpe kritiek op het bezoek- Afrika beschouwt, zo zei hij, de Amerikaanse uitnodiging aan het apartheidsbewind van Zuid-Afrika als een onvriendelijke daad jegens Afrika en als totale minachting van de wereldopinie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.