+ Meer informatie
Print this document

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

3 minuten leestijd

In de Bijbel wordt gesproken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In Jesaja 65:1 7 zegt de Heere: ant ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Petrus grijpt daarop terug, als hij zegt: aar wij verwachten naar Zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13). De Heere Zelf zegt in Openbaring 2 1: iet, Ik maak alle dingen nieuw. En Johannes in datzelfde hoofdstuk: n ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openbaring 21:1).

De Heere zal die nieuwe hemel en die nieuwe aarde scheppen, zo lezen wij bij Jesaja. De Heere zal dus opnieuw scheppen. Immers, de schepping is verwoest door de zonde, beantwoordt niet meer aan Gods bedoeling. Gods schone schepping ligt nu onder de vloek vanwege de zonde. Heb je dat wel eens gezien? Heb je wel eens doorleefd in je hart, dat het ook jouw zonde is waardoor de schepping zucht? De schepping kreunt onder de zonde en de vloek. Maar als wij lezen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan betekent dit, dat er eenmaal weer een schepping zijn zal, die weer zal beantwoorden aan Gods bedoeling, Zijn eer. Overal in de schepping zien wij de gevolgen van de zonde. Denk maar aan de klimaatverandering, de afbraak van de natuur en denk vooral aan het schepsel dat zich tegen de Schepper verzet. Wij leven in een wereld, die bloedt uit duizend wonden. En op de bodem van alle vragen ligt der wereld zondeschuld.

Maar de Bijbel leert ons dat het gaat naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarmee wordt de geschapen werkelijkheid aangeduid. De aarde waarop wij wonen, maar ook het heelal met alle hemellichamen. Eens zal de schepping, de geschapen werkelijkheid, weer in volmaakte harmonie, in al haar delen, de grote Schepper prijzen. God zal weer een schepping hebben, die volkomen beantwoorden zal aan Zijn doel.

Op reis

Hoe is het mogelijk, dat God alle dingen nieuw zal maken? Valt het met de zonde dan toch mee? Nee, de verwoesting van de zonde is zo groot, dat mensenwoorden tekort schieten om daaraan uitdrukking te geven. Maar er heeft op deze aarde een kruis gestaan. Het kruis van Golgotha. Bij het kruis van Christus is de schepping betrokken. Toen Christus hing te bloeden aan het kruis, was de schepping zozeer daarbij betrokken, dat de zon tijdens de drie-urige duisternis haar licht verborgen hield en dat de aarde beefde. Er ging als het ware een trilling door de schepping heen.

Maar Christus heeft overwonnen. Hij heeft het volle oordeel Gods vanwege de zonde gedragen en doordragen. Zo heeft Hij door de diepte van Golgotha heen de weg gebaand naar die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat betekent natuurlijk niet, dat heel de mensheid verlost zal worden, maar dat betekent wel, dat er straks een nieuwe schepping zal zijn met daarin een schare, die niemand tellen kan uit alle volken, die volmaakt God zal verheerlijken.

Zul jij daarin ook delen? Wij zijn op reis. Waarheen reis jij?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.