+ Meer informatie

Geref. Kerken wachten nog met erkenning van herv. universiteit

3 minuten leestijd

LUNTEREN - De gereformeerde synode gaat nog niet over tot de erkenning van de hervormde kerkelijke universiteit, zoals neergelegd in het Iwoot-plan. Er moet volgens haar eerst meer overleg komen met de Hervormde Kerk. De synode besloot wel om de moderamina van de Samen-opWegpartners op te dragen de erkenning van wederzijdse ambtsopleidingen voor te bereiden, zodat aan de drie betrokken generale synoden (GKN, NHK en de Evangelisch-Lutherse Kerk) gelijkluidende voorstellen tot besluitvorming voorgelegd kunnen worden. Dat laatste kan pas in 1991 gebeuren.

De synode discussieerde lange tijd over het plan van de interkerkelijke werkgroep Iwoot, dat voorziet in het oprichten van twee kerkelijke universiteiten, een hervormde en een gereformeerde. De hervormde synode heeft reeds groen licht gegeven voor een dergelijke universiteit. De Gereformeerde Kerken voelen tot op heden meer voor het in stand houden van de twee ambtsopleidingen, de Theologische Universiteit in Kampen en de theologische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Erkenning van de hervormde universiteit op dit moment was naar de mening van enkele synodeleden te voorbarig en zou volgens ds. J. de Kievit de hervormden in verlegenheid kunnen brengen. Commissierapporteur ds. K. Bisschop noemde het juni-besluit van de hervormde synode ook een ..besluit in hope".

Erkenning

De gereformeerde synode vond wel dat er wederzijdse erkenning van elkaars opleidingen moet komen. Tevens vond men dat de hervormden ook de beide ambtsopleidingen van de Gereformeerde Kerken dienden te erkennen. Met dit laatste hadden sommige synodeleden moeite. Hoe kon men de Hervormde Kerk opleggen dat zij niet alleen Kampen maar ook de faculteit van de VU zou moeten erkennen? Ds. Scheltens zei dat het onmogelijk is om een eenzijdig besluit te nemen over wederzijdse erkenning. Er moesten volgens hem meer taakstellende uitspraken gedaan worden.

Volgens mevrouw J. G". B. E. Ruiter-Been. voorzitter van de curatoren van Kampen en van de Iwool-werkgroep. moest de synode zich niet „overschreeuwen". Over het contract tussen VU en de Gereformeerde Kerken zei zij dat dit alleen iets tussen partijen regelt, absoluut geen rechten en verplichtingen ten opzichte van de Hervormde Kerk.

Twee antwoorden

Ds. B. J. F. Schoep, voorzitter van de VU-deputaten, zei dat de Gereformeerde Kerken twee antwoorden hebben op de hervormde duplex ordo. namelijk de simplex ordo van Kampen en het model van de VU. de beide tradities van Afscheiding en Doleantie. Deze beide tradities moesten volgens hem in stand gehouden worden. Omdat onbekend is hoe de Hervormde Kerk over de VU denkt, zoals ten aanzien van de diploma's, vond hij het beter om besluitvorming een jaar uit te stellen. Ds. C. G. Waringa uit Leeuwarden vond dat de situatie van het Samen-op-Wegproces geen pas op de plaats verdroeg.

De commissie die de besluitvorming had voorbereid koos voor het minderheidsstandpunt van het Iwootplan, ofte wel het standpunt van de VU. Dit standpunt houdt in dat de band van de Gereformeerde Kerken met de VU rechtstreeks blijft en niet via Kampen (dat dan de bijzondere kerkelijke universiteit wordt) gaat lopen. Op een bijzondere zitting in mei besloot de synode dat niet alleen de fusie van Kampen en de VU van de baan was, maar ook dat de bestaande overeenkomst met de VU „onverkort gehandhaafd" bleef. Van de. eveneens besloten, instelling van één de-, putaatschap voor de beide opleidingen is nog geen werk gemaakt, zo bleek op de synode.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.