+ Meer informatie

Consumptie met 2 % toegenomen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De consumptie per hoofd van de bevolking is in het afgelopen jaar met een kleine 2 pct gestegen; de consumptie van voedings- en genotsmiddelen met iets minder dan 1 pct en die van duurzame consumptiegoederen eveneens met iets minder dan 1 pct. De consumptie van „overige goederen en diensten" is met iets minder dan twee procent toegenomen.
Het nationaal inkomen in constante prijzen is dit jaar volgens de voorlopige berekeningen van het Centraal bureau voor de statistiek en het Centraal planbureau per hoofd van de bevolking met bijna 2 procent gedaald. Het door het CBS in overleg met het Centraal planbureau berekende indexcijfer (basis 1970 is 100) bedraagt voor het jaar 1974 108 tegen 110 voor 1973. Het totale nationaal inkomen daalde met bijna 1 pct, het indexcijfer daalde van 113 naar 112.
Volgens de berekeningen zijn de gezinsbesparingen dit jaar met ongeveer 11 pct verminderd; in 1973 bedroegen zij 13 pct van het nationaal inkomen en dit jaar bedragen zij naar schatting elf en een half procent.
De waarde van de Nederlandse invoer en de uitvoer zijn beide dit jaar met ongeveer eenderde toegenomen. Zij waren volgens de berekeningen van het CBS precies even groot: de waarde van de invoer inclusief de invoer uit België en Luxemburg beliep dit jaar 88 miljard gulden, gelijk aan de waarde van de uitvoer. Van de totale uitvoer ging 35,4 pct naar West-Duitsland tegen 32.6 pct in 1973.

MINDER OMSLAG
Het goederenvervoer in de zeehavens (totale omslag) is dit jaar met ongeveer 20 miljoen ton verminderd tot 330 miljoen ton. Dit was geheel toe te schrijven aan een kleinere omslag van aardolie en aardolieprodukten in de Nederlandse havens. Zo werd alleen al in de haven van Rotterdam 45 miljoen ton minder omgeslagen dan in 1973.
Het verlies aan arbeidsdagen als gevolg van stakingen was dit jaar kleiner dan in verscheidene jaren het geval is geweest. Dit verlies bedroeg niet meer dan 6.000 tegen bijna 600.000 in 1973.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.