+ Meer informatie

Boekaankondigingen

4 minuten leestijd

H. Westerink, Je mag het geloven, f. 13,90. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1988.

Een beknopt boek voor jonge mensen over bidden, bijbelleer, geloof in de vergeving en de regering door de Heilige Geest. Praktisch, op het hart af. De schrijver behoort tot de (vrijgemaakte) Gereformeerde kerken.

Inge Oostdijk, Je mag er zijn. f. 16,90. H.J. Messelink, Thuis in de kerk. f. 16,90. M.J.C. Blok, Maar een keer jong. f. 16,90. Drie boekjes die verschenen zijn ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het (vrijgemaakt) Gereformeerd jeugdwerk. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1988.

De boekjes handelen over christelijke levensstijl, over de kerk, haar belijdenis, haar boodschap, haar leden en over de Tien Geboden, toegelicht vanuit het boek Spreuken. Het zijn keurig uitgegeven boekjes, fris van taalgebruik en gericht op hedendaagse jongeren, met de hartelijke bedoeling de Schrift te laten spreken. Als lezers zijn in de eerste plaats gedacht jongeren van de (vrijgemaakt) Gereformeerde kerken. Anderen kunnen er ook hun winst mee doen.

De Nederlandse Gereformeerde kerk. Derde, herziene druk. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1988.

Informatie over deze kerken. Helaas zijn drie vrij belangrijke bladzijden blanco. Uit de vorige druk weten we, dat men geschiedenis en feiten over deze kerken uit dit boekje leert kennen.

Ds.G.Gunnink e.a.. Wat is christelijke vrijheid? GS&EV-reeks nr. 15. f. 17,50. 119 blz. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1988.

Het thema wordt belicht met het oog op de levenswandel. Daarbij komt de verantwoordelijkheid met nadruk ter sprake. Prof. Kamphuis sr. behandelt goddelijke bevrijding en christelijke vrijheid, en een docent maatschappijleer probeert de lijnen door te trekken van de samenleving. Achter elk hoofdstuk veel tot heel veel noten, die de lezer helpen zijn weg te vinden in allerlei literatuur. Het boekje is erg breed van opzet. Het vraagt enig doorzettingsvermogen om het vol te houden. Wie dat opbrengt, krijgt wel stof tot nadenken en voor de praktijk. Het boekje is geschreven in een duidelijke confrontatie met de hedendaagse opvattingvan vrijheid.

Dr. Caroline Collier, Een verwoestende epidemie. Een ramp dreigt. Condooms schieten te kort. Wat nu? 87 blz. f. 14,90. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1988.

Een instructief boekje van een Engelse vrouwelijke huisarts, die voorlichting geeft over aids. Ze is diep bezorgd, wijst op de wortels van deze epidemie en prijst het monogame huwelijk als remedie aan! Een moedig boekje, dat in de vertaling is voorzien van gegevens over Nederland. Bewoog het overheidsbeleid zich maar in deze lijn!

C.van der Leest, De Bijbel: een open boek. 2e druk. f. 22,10. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1988.

Binnen korte tijd een tweede druk van dit boek, dat we eerder bespraken.

Bijbels dagboek 1989. De kracht van hunne kracht. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1988.

Even bekend als Goede Moed in onze kring is dit boek onder vrijgemaakten. Er wordt voor elke dag een te lezen Bijbelgedeelte en een te zingen Psalm bij gegeven.


CHR. GEREF. BLAD VOOR DIAKENEN

Sinds 1987 verschijnt het blad ADMA-Info in een nieuw jasje. Per jaar verschijnen er zes nummers. Elk nummer heeft 3 a 4 artikelen die voor diakenen, maar ook voor ouderlingen en predikanten interessant kunnen zijn. De lay out is fris, er worden ruimschoots foto’s geplaatst. Artikelen uit de laatste nummers gingen over: - diaken en eredienst; - schenkingen en het bejaardenhuis; - aanloophuis in Drachten; - samenwerking ouderlingen en diakenen; - financiële steun bij noodsituaties. Een abonnement kost f. 15,— per jaar. U kunt zich bij de diaconie of bij bureau ADMA abonneren.

ARTIKELEN UIT ONDER ANDERE AMBTELIJK CONTACT

Het is mogelijk om artikelen uit Ambtelijk Contact (vanaf 1962), ADMA-Info (vanaf 1982), Diaconaal Contact (1950-1961) en de Handelingen van de diakenen- en ouderlingenconferenties (1950-1961) bij Bureau ADMA in kopie aan te vragen.

Tevens beschikken wij over jaargangen van Dienst, Diakonia, Het Diakonaat, Diakonale Handreiking en over vele boeken over diakonaat. Een gedeelte van deze collectie is geschonken door de heer J. Terwel uit Rotterdam.

Het register op de 25 jaargangen van Ambtelijk Contact is voor dat blad een goede hulp bij het zoeken naar een artikel over een bepaald thema. Voor de andere bladen willen wij helpen met zoeken. Per kopie rekenen wij f. 0,11. Op deze wijze hopen we diakenen, maar ook anderen van dienst te kunnen zijn.

J.N. Noorlandt, Bureau ADMA, Postbus 453, 3900 AL Veenendaal, tel. 08385-22827.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.