+ Meer informatie

Nieuw NS-station in Capelle a/d Ussel

Ontsluiting wijk Schollevaar

2 minuten leestijd

CAPELLE AAN DEN USSEL — Burgemeester drs. L. van Leeuwen beeft zaterdag het NS-statioh Capelle/Schollevaar ofHcieel in gebruik gesteld. Getooid met rode pet en spiegelei gaf hij fluitend het sein van vertrek voor de eerste trein.

Het past goed in de doelstellingen die CapeUe aan den Ussel zich heeft gesteld, zei hij, woonruimte bieden aan de stedeling die tot dusver op grote afstand van zijn werk domiciUie koos Maar ook om de hierdoor ontstane da< gelijkse lange forenzenstroom en automobilisten op de overvoUe wegen teru| te dringen. Naast woningbouw wordi ook het scheppen van werkgelegenheic ter plaatse en op zeer korte afstanc geactiveerd. „Toch bestaat er", zei d< burgemeester, „op het ogenblik enig( ongerustheid omdat het rijk de benodigde beschildcingen voor premie-woningen niet afgeeft in het tempo dat d( gemeente zich zou wensen."

De trein die zich op het traject Rotterdam-Gouda-Utrecht-Amhem en Amsterdam beweegt zal drie keer per uui op het nieuwe station stoppen. De burgemeester memoreerde dat er eigenlijk sprake is van een herstelde raUverbinding. Het oude spoor dat tot in de jaren '50 voor deze verbinding zorgde is weer uitgewist. „Men zou het gevoel kimnen krijgen dat met het opruimen van raiItaifrastructuur men in die tijd wat kortzichtig^TS geweest", zei hij. Kort bij het station SchoUevaar zal een centrum worden gebouwd. Het plan omvat in totaal 6100 vierkante meter winkels, 9500 vierkante meter kantoor, 956 woningen en enige sportcomplexen. Het NS-station zal zoveel mogelijk in het gebied geïntregeerd worden. Om de gewenste relatie tussen noord en zuid tot stand te brengen zijn door de vijf meter hoge spoordijk onderdoorgangen aangebracht De pleinen ten noorden en ten zuiden van het station zullen in een pubUektrekkende functie moeten voorzien. Voor het noordelijke plein zijn dat de kantoren en recreatieve voorzieningen, voor het zuidelijke de kantoren en de winkels. Rondom dit geheel zijn woningen met parkeerplaatsen, groengebieden en waterpartijen gesitueerd.

Honderdste

„We verwachten veel van het nieuwe station", zei drs. M. C. P. Stapelkamp, chef exploitatie district zuid-west. Dat kunt u zien aan de vormgeving die duiaelijk royaler is dan die van naburige stations als Nieuwkerk en RotterdamAlexander. ' Marketing-mensen hebben voorspeld dat er 2.000 in- en uitstappen per dag zullen worden gedaan, oplopend tot 2.600 in de eindfase. Het station is ontworpen door NS-architect ir. Douma. Hij heeft extra zijn best gedaan omdat het zijn honderdste was. Hij had dan ook een wat ruimer budget tot zijn beschikking dan bij andere nieuwbouwstations in vergelijkbare situaties: bijna drie mUjoen gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.