+ Meer informatie

VRAGENBUS

2 minuten leestijd

Correnfioudentte roor deze ruhrtek aait T MOI.F.NAAR l.ev.le IN. Rotter, Zutd

Correnfioudentte roor deze ruhrtek aait I T MOI.F.NAAR l.ev.le IN. Rotter, Zutd

G. J. L. to A. vraagt wanneer de R.K. kerk ontstond met de Paus als hoofd.

Antwoord: De Roomse kerk is voortgekomen uit de aanvankelijk schier onmerkbare, maar al verder voort - gaande reformatie (verbastering) van de Apostolische kerk. De eerste sporen daarvan merken we reeds in de periode van 100—323 na Christus. Men begon scheiding te maken tussen clerus en leken, d.i. tussen ambtsdragers in de gemeente in Oud Testamentische zin, zoals er onderscheid was tussen priester en volk, wat insluit een verloochening van het priesterschap aller gelovigen. Verder maakte men onderscheid tussen hogere en lagere ambtsdragers. Tot de eerste behoorde dan de bisschop, de ouderlingen en de diakenen en tot de tweede de z.g. lectores, sub-diakenen, enz.

De bisschop, vroeger een ouderling, was door het hogere college tot bisschop verheven, aan wie als opvolger der apostelen de ouderlingen, de diakenen en de lagere ambtsdragers onderworpen waren.

Allengskens eigende de bisschop van Rome zich de titel van Paus toe. Hij beschouwde zich als opvolger van Petrus en als plaatsvervanger van Christus. Eerst was de paus hoogstens eerste onder gelijken. Na eeuwen lange strijd werd de macht en het aanzien van de paus steeds groter, waartoe ook meegewerkt heeft de arbeid der Jezuïeten.

In 1870 heeft het Vatikaanse concilie het dogma afgekondigd, dat ten le de paus bisschop van heel de kerk is en ten 2e, dat hij onfeilbaar is als hij ex cathedra, d.i, van spreek-of leerstoel af i.z.h, in geloofszaken, spreekt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.