+ Meer informatie

in het bos

9 minuten leestijd

iet was een mooie 's zomerse lag. ome wim had eens zin om net kees en liesbeth naar het 30s te gaan. kees en liesbeth gin;en niet op vakantie, daarom jing ome wim hun halen, kees en iesbeth waren een tweeling, te waren allebij 6 jaar. ome wim iwam. kees en liesbeth gaan ullie mee met oom zegt moeder lij staat al te wachten, zo snel loeft dat ook weer niet, we heboen nog een hele dag de tijd segt oom. ze rijden in de auto naar tiet bos. kijk hier is een leuk plekje zegt oom nadat ze een tijdje bebben gelopen, hier is een plekje om te eten. ze hebben de ïerste boterhammen uitgedeelt j'f ze horen rrrittss rrrritsss. wat door ik daar zegt liesbeth. niks jo zegt kees. rits rits nog sens nu horen kees en oom het ook. en het komt steeds dichter bij. uit de struiken komt een grote witte tand en een boze grote zwarte kop met nijdige ogen wat w... wa.... wat is dd... dat nou zegt kees. hij is een beetje geschrokken, liesbeth is dicht tegen oom aangekropen, dit is nou een wildzwijn zegt ome wim. kom laten we hier maar weg gaan. terwijl ome wim alles voorzichtig inpakt, hollen ze door het bos. opeens staat daar een huisje, de boswachter is gelukig thuis, hij ziet de verschrikte ogen. wat is er aan de hand4 hij begrijpt er niets van. dan vertelt oom het hele verhaal, maar hij is nog maar net klaar of wie komt daar naar binnen... het wildezwijn. de boswachter jaagt het weg. nu begrijpt hij het. het is inmiddels al 5 uur. ze drinken nog een glas limonade, dan zegt oom we gaan naar huis. mama wacht op ons. nagewuift door de boswachter gaan ze naar de auto. thuis wachten ze allemaal, dan vertellen ze het hele avontuur, ze gaan nu slapen, weltrusten. mieke v.d. werken, 9 jaar, groot ammers

Het is lente geworden. Maar het lijkt er nog niet op. Want het heeft alleen maar geregend. De zon komt 's middags dan toch nog achter de wolken vandaan. En 's nachts is het een lawaai van regen en storm. Elly van Huuksloot, Bleskensgraaf, 8 jaar

Het zwembad
Als het vacantie is gaan we altijd een keertje zwemmen. Dat is zo leuk. Ze hebben van alles in het water. Om mee te spelen, heerlijk is dat. Jantine van Donkelaar, 6 jaar Ederveen

Mijn broertje
Mijn broertje heet jan-willem. hij is één jaar. hij viel vorige week bijna uit zijn bed. mama kon hem nog net grijpen, toen deed papa de bodem lager, nu ligt hij )ijna op de grond. Dinja Baan, Rijssen 6 jaar

Klep, klep, klepperdeklep. He, zijn beentjes worden zo moe. Hij is nog zo klein en het is nog zo ver. Z'n hoofdje zakt al een beetje voorover.

Jochem ziet niet, dat de zon weggaat. Hij ziet niet dat er grote. Hallo makkers! Het lukt nooit om alles wat jullie me toesturen een beetje aardig in de krant te krijgen. Ik denk dat ik te langdradig ben. Over het paard Joris ben ik wel een keer of tien bezig geweest. Zo raken we hopeloos achter.

Weet je wat? Eén avontuur vertel ik jullie nog wat uitgebreid (maar ietsje vlugger dan het vorige), maar dan moet ik hoognodig net een en ander doorgeven over dierenmishandeling. Allemaal baarlijk barre dingen die vlijtige lezers, lezertjes en lezeressen hebben uitgeknipt en toegestuurd. Kan iedereen het daarmee eens zijn? Ik wil beslist met niemand van jullie ruzie hebben of krijgen. We hebben het veel te fijn met mekaar om de boel te bederven. Schrijf me dus vooral als je ernstige bezwaren hebt.

Om drie minuten over zes (het oude ding heeft moeite om op tijd te zijn) haalde de wekker van Hannes Sanderman diep adem en begon het enige liedje af te rammelen dat hij kende. Het is een heel oud soldatenliedje, dat ik van mijn vader heb geleerd. Ze maakte zo'n zeventig jaar geleden de soldaten wakker met het liedje: „Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van kooooommmt!" En die ouwe trouwe wekker deed precies wat de baas wilde: „Opstaan, baas Sanderman, je moet eruit!" Helaas, mensen zijn ondankbare wezens. Midden in een diepe ronk werd Hannes verschrikt wakker, werd kwaad, haalde een arm onder de dekens vandaan en gaf de wekker een enorme optater. Stil jij! Is me dat een herrie op de vroege morgen?!

Nijdig klapte Wekkermans de kaken op elkaar. Daar doe je nou je best voor. Elke morgen je plicht doen en iedere morgen een oplawiebus krijgen, omdat het meneer de baas niet aanstaat. Het valt toch werkelijk niet mee om wekker te zijn. Stel je voor: elke avond zegt je vader tegen je: „Zeg vergeet je niet om morgenvroeg de vuilniszak bij de straat te zetten?" Affijn, jij iedere morgen je warme bed uit en je werkje doen. Kom je binnen en... achter de deur staat je vader op je te wachten en verkoopt je een knarsende dreun om je oren. Nou, zó voelt een wekker zich met zo'n baas. Denk er 's aan als je morgen chagerijnig wakker wordt en de bekende beweging wilt maken. Oom Rien, zegt er een, over wie hebben we het eigenlijk? Over slager Hannes Sanderman. Hij woont ergens in de Achterhoek. Jullie weten waar dat ligt? Niet??? Ja, wat leren jullie tegenwoordig dan wèl op school? De Achterhoek ligt tussen Londen en Moskou, niet ver bij Rotterdam vandaan. Is dat duidelijk?

De mensen daar hebben een eigen taal; het lijkt wat op Twents. Ik zal het zo goed mogelijk vertalen, maar soms moet ik wel eens een woordje laten staan. Goed, we gaan verder.

Twee minuten bleef het stil. Toen porde Janna haar man tegen de vierde rib. „Allo Hannes, oet berre, ie mun vot" (uit bed, je moet weg). Dat had ze niet moeten doen, want haar lieve man had zich gisteren gestoten aan de regenpijp, precies bij diezelfde rib. Van iwaadheid had hij een trap tegen de pijp gegeven. En op zijn beurt was de pijp van kwaadheid kapot gegaan.

„Oeww.. Auuw!" knierpte hij, „denk aan m'n zere ribben, asjeblieft". Maar Janna had geen medelijden. „Jullie mannen piepen om 't minste of geringste. Kom d'r nou maar uit. Straks sta je te foeteren dat je weer véél te laat bent". Zuchtend schoof Hannes de dekens van zich af en sloeg de benen buiten-het bed. Oppassen, dacht hij, ze hoeft niet te zien dat... Vol, finaal vol.

Puzzel 55

Jullie zullen wel bar nieuwsgierig zijn hoe de stand is. Ik zelf ook, hoor! Maar we bijten nog In de schuur. Achter een mand en een stapel dozen. Hij kruipt helemaal in elkaar. Jaap zoekt. Hij kijkt in de schuur. Hij ziet niks. Mamma komt naar buiten. Ze gaat boodschappen doen. Geeske gaat mee. Ze doet de deur op slot. Ook de deur van de schuur. Ze stapt op de fiets en gaat weg. Gijs heeft niks gehoord. Hij zit stil in zijn hoekje. Daar komt jaap. , , , even op de tanden, want de nieuwe puzzel is éérst aan de beurt.

Lang geleden heb ik een puzzel gemaakt over vaders en zonen. Laten we dit keer er eentje geven over moeders en kinderen. Ik hoef het bijna niet uit de leggen. Links zie je een rijtje namen van moeders, rechts hetzelfde van hun kinderen. Jullie hoeven ze alleen maar bij elkaar te zoeken.

Schrijf ze twee aan twee op, bijvoorbeeld: Izebel — Atha ia. Om het een beetje gemakkelijk te maken zal ik meestal het bijbelhoofdstuk erbij zetten. Hier komen ze. Eva (Genesis 4) Uz Zilla (Genesis 4) Ezau Lots oudste dochter (Genesis 19) Jozef Lots jongste dochter (Genesis 19) Abel Milka (Genesis 23) Moab Rebekka (Genesis 25) Naëma Sara Athalia Lea (Genesis 30) Aser Rachel (Genesis 30) Manasse Zilpa (Genesis 30) Ben-Ammi Asnath (Genesis 41) Izak Rachel (Genesis 35) Simeon Izebel Benjamin

Zo, en nu eens kijken wie de grens van 150 punten is gepasseerd. Het gaat niet meer zo vlug als in het begin. Nou ja...

Ik merk dat de allervlugsten niet zó ver meer van de 300 punten Hij roept. Ik geef het op. Kom maar! Gijs komt tevoorschijn. Hij loopt naar de deur. Hij wil de deur open doen, maar het gaat niet. De deur zit op slot. Gijs probeert het nog eens. Hij duwt en bonst. De jongens horen het. Ze lopen naar de deur. Ze trekken. Maar het helpt niet. De deur blijft dicht. Gijs ziet een raampje. afzijn. Het kon bij gezondheid volgende maand best eens een feestelijke krant worden voor een stuk of wat van jullie.

En dan komen hier de "gelukkigen": opschrijven. Je hoefde er alleen maar rustig voor te lezen.

Maar bij de puzzels 51 en 52 moest je soms echt "puzzelen". Hier komen de goede antwoorden. Hillie Bisschop (Rouveen). Lydia Floor (Driebruggen). Annelies Kreykes (Rijssen). Jorien Uijl (Lissc). Meer niet, oom Rien? Nee, echt niet. Dit waren ze en niet eentje meer. Ik moet wèl zeggen: een stuk of vijf waren er de vorige keer bijna, maar... die hebben de afgelopen maand niks opgestuurd. Tja, dan blijft de kar natuurlijk stilstaan.

Net zoals de vorige keren wil ik vertellen wat de betekenissen van de namen zijn.

Hillie = dappere heldin óf: strijdster met het vlammende zwaard. Asblieft, daar zouden alle jongens bang voor worden.. Lydia = vrouw, die afkomstig is uit Lydië, een landstreek, die nu in Turkije ligt.

Annelies = de liefelijke én: eed van God.

Jorien = iemand, die goed wakker is. Dat klopt precies.

Laat ik tenslotte de antwoorden van een paar puzzels geven; daar is me al dikwijls naar gevraagd. Van puzzel 53 en 54 is eigenlijk niets te zeggen. Die kon je gewoon in de Bijbel nazoeken en Puzzel 51 I. Ruben 2.Juda 3. Jozef 4. Simeon 5. Benjamin 6. Levi 7. Nafthali 8. Zebulon 9. Aser 10. Issaschar II. Dan 12. Gad Puzzel 52 1. Psalm 16 2. Psalm 17 3. Psalm 18 4. Psalm 18 5. Psalm 18 6. Psalm 19 7. Psalm 20 8. Psalm 21 9. Psalm 22 10. Psalm 23 Kameraden, ik ben aan het eind van m'n Latijn. De beurt is aan jullie. De giraffe vraagt wanneer ik eens over hém ga schrijven. Nog lang niet. Hij moet netjes zijn beurt afwachten.

Grüsse (zeggen ze in Zwitserland) van Oom Rien Een klein raampje. Hij doet het open. Hij klimt op een kist. Hij kan er net bij. Hij doet zijn hoofd erdoor. Dan zijn buik en dan zijn benen. Daar hangt hij nu. Met zijn hoofd naar beneden. De jongens staan aan de andere kant. Ze vangen hem op. Even later staat gijs weer. Hè, hè, zucht gijs. Dan gaan ze zich weer verstoppen. Gijs verstopt zich niet meer in de schuur, maar achter de struiken. Dat is veiliger.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.