+ Meer informatie

Personalia

3 minuten leestijd

Het bestuur van de Stichting Hogeschool van Amsterdam heeft met ingang van 1 oktober 1990 drs. A. D. Bakker benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool. Drs. A. D. Bakker (41) is sinds 1985 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, eerst als projectleider ten behoeve van de fusie waaruit de hogeschool is ontstaan, en na de fusie als lid van het College van Bestuur. De vacature was ontstaan na de benoeming van mevrouw mr. dr. M. F. Andriessen tot directeur Welzijn bij de gemeente Den Haag. Voorafgaand aan de benoeming van de heer Bakker heeft het bestuur besloten het College van Bestuur te reduceren van drie tot twee personen.

Drs. H. G. Ouwerkerk, burgemeester van Zaanstad, is door minister Alders van milieubeheer met ingang van 1 november 1990 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Afval-overlegorgaan. Hij zal per diezelfde datum terugtreden als vice-voorzitter van de Commissie Milieu-Effect Rapportage (Commissie MER), De oprichting van het Afval-overlegorgaan is geregeld in de Samenwerkingsovereenkomst Afvalverwijdering, die het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 6 juli jongstelden hebben ondertekend.

Het bestuur van de Katholieke Universitait te Nijmegen heeft met ingang van 1 oktober 1990 dr. J. L. J. Bosmans benoemd tot gewoon hoogleraar in de nieuwste geschiedenis aan de Faculteit der Letteren. Prof. Bosmans is de opvolger van prof. dr. A. F. Manning. Bosmans (1945) studeerde van 1964 tot 1970 geschiedenis aan de KUN. Gedurende een jaar volgde hij colleges aan de Universiteit van Wenen.

Met ingang van 1 september 1990 is dr. M. A. Snijder benoemd tot bijzonder hoogleraar in het Fiscaal Informatierecht en Fiscale Rechtsinformatie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Fiscale Informatica. Snijder (1945) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam (UVA), waar hij in 1974 afstudeerde. In 1981 promoveerde hij bij prof. dr. D. Brül aan de genoemde universiteit op het proefschrift: "De invloed van de fiscus op het Midden- en Kleinbedrijf".

Heinz Friesen (56) uit Oudenbosch krijgt dit jaar de Hendrik Casper Hogenbijl Prijs. Deze muziekprijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van 20.000 gulden. Friesen krijgt de prijs voor zijn grote verdiensten als dirigent en specialist op het gebied van de harmoniemuziek.

Het bestuur van de SIG, het informatiecentrum voor de gezondheidszorg, heeft de arts drs. J. H. M. Zwetsloot-Schonk aangewezen als winnaar van de Dr. D. Hoogendoornprijs 1990. De SIG kent deze prijs om de drie jaar toe aan mensen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de medische informatica. Zwetsloot werkt in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Ze krijgt de prijs op 23 oktober tijdens een symposium van de SIG over privacy in de gezondheidszorg.

Drs. O. E. M. Hehne (51) is benoemd tot directeur van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ). De datum waarop hij bij het KLOZ in dienst treedt staat nog niet vast. Hehne heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is op het ogenblik directeur concernontwikkeling van Centraal Beheer. Daarvoor was hij onder meer directeur van OHRA Verzekeringen en van de IDM-bank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.